Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
6 "Giống khỉ thật!" 1478
7 "Tảng Đá trong Hố Cát" 1551
8 Suy Nghĩ...Thâm Túy 1100
9 "Vị Quốc Vương Liêm Chính" 945
10 "Bạn đặc biệt và là duy nhất!" 1348
Jesusanswer