Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 "Chúng Tôi Tin Cậy Chúa" - CN Jul02-17 ( Mục sư Lê Thiện Dũng ) 50
2 "Học Yêu Thương"- CN Jun25-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 40
3 "Người Cha Tin Kính"- CN Jun11-17 ( Mục sư Lê Tân ) 37
4 "Đạo Đức Tin"- CN Jun11-17 ( Mục sư Nguyễn Kim Sơn ) 48
5 "Thờ Chúa Không Biết"- CN Jun04-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 49
6 "Mẹ Chồng và Nàng Dâu"- CN May14-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 50
7 "Tín Hữu và Rượu"- CN May07-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 68
8 "Đón Mừng Chúa Vào Thành" - CN Apr09-17 ( Thầy Huỳnh Hữu Nhi ) 90
9 "Giết Bò, Đốt Cày Theo Chúa" - CN Apr02-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 97
10 "Nhờ Chúa, Tôi Vượt Qua Thành Lũy" - CN Mar27-17 ( Mục sư Trịnh Văn Khánh ) 96
11 "Chúa Của Hòa Bình" - CN Mar19-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 92
12 "Chúa Của Sự Sống" - CN Mar12-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 91
13 "Cô Gái Nô Lệ, Vị Tướng và Nhà Tiên Tri" - CN Mar05-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 179
14 Dâng Cho Chúa Chẳng Bao Giờ Là Hoang Phí - CN Feb26-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 95
15 "Trên Đường Chạy" - CN Feb19-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 101
16 "Tình Yêu Của Cơ Đốc Nhân" - CN Feb12-17 ( Mục sư Lê Ngọc Trai ) 123
17 "Tiệc Yêu Thương" - CN Feb05-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 112
18 "Học Sống Lạc Quan Trong Chúa" - CN Jan29-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 102
19 "Lời Cam Kết Trọn Đời" - CN Jan22-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 138
20 "Sức Mạnh Của Sự Tin Quyết" - CN Jan15-17 ( Mục sư Trần Mạnh Hùng ) 119
21 "Đấng Giúp Đỡ và Chiến Đấu Cho Chúng Ta" - CN Jan08-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 101
22 "Một Tương Lai, Một Hy Vọng" - CN Jan01-17 ( Mục sư Lê Thiện Dũng ) 108

Giảng Luận Hằng Tuần

YouTubeLogo