Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 "Đón Mừng Chúa Vào Thành" - CN Apr09-17 ( Thầy Huỳnh Hữu Nhi ) 64
2 "Giết Bò, Đốt Cày Theo Chúa" - CN Apr02-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 74
3 "Nhờ Chúa, Tôi Vượt Qua Thành Lũy" - CN Mar27-17 ( Mục sư Trịnh Văn Khánh ) 69
4 "Chúa Của Hòa Bình" - CN Mar19-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 66
5 "Chúa Của Sự Sống" - CN Mar12-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 71
6 "Cô Gái Nô Lệ, Vị Tướng và Nhà Tiên Tri" - CN Mar05-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 140
7 Dâng Cho Chúa Chẳng Bao Giờ Là Hoang Phí - CN Feb26-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 84
8 "Trên Đường Chạy" - CN Feb19-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 85
9 "Tình Yêu Của Cơ Đốc Nhân" - CN Feb12-17 ( Mục sư Lê Ngọc Trai ) 109
10 "Tiệc Yêu Thương" - CN Feb05-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 101
11 "Học Sống Lạc Quan Trong Chúa" - CN Jan29-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 90
12 "Lời Cam Kết Trọn Đời" - CN Jan22-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 131
13 "Sức Mạnh Của Sự Tin Quyết" - CN Jan15-17 ( Mục sư Trần Mạnh Hùng ) 106
14 "Đấng Giúp Đỡ và Chiến Đấu Cho Chúng Ta" - CN Jan08-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 94
15 "Một Tương Lai, Một Hy Vọng" - CN Jan01-17 ( Mục sư Lê Thiện Dũng ) 96

Giảng Luận Hằng Tuần

YouTubeLogo