Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 "Một Chức Vụ Cũ, Một Sự Kêu Gọi Mới" - CN Aug27-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 50
2 "Lòng Hiếu Khách Của Áp-ra-ham" - CN Aug20-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 40
3 Hiệp Nhất, Tăng Trưởng, Xây Dựng Trong Tình Yêu- CN Aug07-17 ( Miss Pia Mabini ) 79
4 "Như Cây Cọ Trong Sa Mạc Như Cây Hương Nam Tại Li-ban"- CN Jul30-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 133
5 "Chúa Nhơn Lành"- CN Jul23-17 ( Thầy Huỳnh Hữu Nhi ) 61
6 "Ép Buộc Hay Khuyên Dạy"- CN Jul16-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 64
7 "Học Sống Tin Cậy"- CN Jul09-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 78
8 "Chúng Tôi Tin Cậy Chúa" - CN Jul02-17 ( Mục sư Lê Thiện Dũng ) 66
9 "Học Yêu Thương"- CN Jun25-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 55
10 "Người Cha Tin Kính"- CN Jun11-17 ( Mục sư Lê Tân ) 49
11 "Đạo Đức Tin"- CN Jun11-17 ( Mục sư Nguyễn Kim Sơn ) 67
12 "Thờ Chúa Không Biết"- CN Jun04-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 57
13 "Mẹ Chồng và Nàng Dâu"- CN May14-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 59
14 "Tín Hữu và Rượu"- CN May07-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 81
15 "Đón Mừng Chúa Vào Thành" - CN Apr09-17 ( Thầy Huỳnh Hữu Nhi ) 97
16 "Giết Bò, Đốt Cày Theo Chúa" - CN Apr02-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 106
17 "Nhờ Chúa, Tôi Vượt Qua Thành Lũy" - CN Mar27-17 ( Mục sư Trịnh Văn Khánh ) 106
18 "Chúa Của Hòa Bình" - CN Mar19-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 114
19 "Chúa Của Sự Sống" - CN Mar12-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 96
20 "Cô Gái Nô Lệ, Vị Tướng và Nhà Tiên Tri" - CN Mar05-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 187
21 Dâng Cho Chúa Chẳng Bao Giờ Là Hoang Phí - CN Feb26-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 105
22 "Trên Đường Chạy" - CN Feb19-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 112
23 "Tình Yêu Của Cơ Đốc Nhân" - CN Feb12-17 ( Mục sư Lê Ngọc Trai ) 141
24 "Tiệc Yêu Thương" - CN Feb05-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 124
25 "Học Sống Lạc Quan Trong Chúa" - CN Jan29-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 115
26 "Lời Cam Kết Trọn Đời" - CN Jan22-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 156
27 "Sức Mạnh Của Sự Tin Quyết" - CN Jan15-17 ( Mục sư Trần Mạnh Hùng ) 137
28 "Đấng Giúp Đỡ và Chiến Đấu Cho Chúng Ta" - CN Jan08-17 ( MSQN Ðặng Ngọc Hương ) 116
29 "Một Tương Lai, Một Hy Vọng" - CN Jan01-17 ( Mục sư Lê Thiện Dũng ) 119

Giảng Luận Hằng Tuần

YouTubeLogo