Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 "Giấy Nhám Của Chúa" - CN Dec11-16 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 88
2 "Cửa Âm Phủ Không Thắng Được" - CN Dec05-16 ( Mục sư Nguyễn Hữu Cương ) 127
3 "Nguy Cơ Bị Trôi Lạc" - CN Nov27-16 ( Mục sư Nguyễn Ase ) 130
4 "Lắng Nghe Tiếng Chúa" - CN Nov06-16 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 153
5 "Được Cứu Bởi Ân Điển, Được Phục Vụ Bởi Ân Điển" - CN Oct30-16 ( Mục sư Nguyễn Xuân Sơn ) 167
6 "Hơi Thở Của Cơ Đốc Nhân" - CN Oct23-16 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 124
7 "Chúa Chữa Lành Người Bại" - CN Oct16-16 ( Thầy Huỳnh Hữu Nhi ) 141
8 "Để Được Hưởng Sự Sống Đời Đời" - CN Oct09-16 ( Mục sư Nguyễn Hữu Cương ) 157
9 "Phương Thuốc Chữa Lành Tổn Thương" - CN Oct02-16 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 169
10 "Giê-hô-va Là Ngọn Cờ Của Tôi" - CN Sep25-16 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 159
11 "Năng Lực Của Lời Nói" - CN Sep18-16 ( Mục sư Trương Công Trí ) 229
12 "Linh Hồn Mạnh Khỏe" - CN Sep11-16 ( Mục sư Nguyển Đình Liễu ) 173
13 "Con Đường Ca-in" - CN Sep04-16 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 157
14 "Trong Tay Chúa" - CN Aug28-16 ( Mục sư Trần Quốc Hùng ) 166
15 "Hãy Nhận Biết Chúa Thánh Linh" - CN Aug21-16 ( Mục sư Ngô Tấn Sĩ ) 155
16 "Nương Trong Cánh Chúa" - CN Aug14-16 ( Mục sư Lê Thiện Dũng ) 141
17 "Con Đường Sô-đôm" - CN Aug07-16 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 164
18 "Giữ Vững Niềm Tin" - CN Jul24-16 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 173
19 "Những Người Được Chúa Gọi" - CN Jul17-16 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 160
20 "Vui Mừng và Cảm Tạ" - CN Jul10-16 ( Mục sư Trần Thanh Sơn ) 169
21 "Người Có Đức Tin Lớn" - CN Jul03-16 ( Thầy Huỳnh Hữu Nhi ) 173
22 "Tìm Chi?" - CN Jun26-16 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 174
23 "Một Người Cha Thất Bại" - CN Jun19-16 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 181
24 "Ân Sũng Chữa Lành" - CN Jun12-16 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 196
25 "Tinh Thần Nói Sự Sống-The Spirit Speaks Life - CN Jun05-16 ( Mục sư Cheryl ) 174
26 "Vui Mừng Trong Thử Thách" - CN May29-16 ( Mục sư Nguyễn Xuân Sơn ) 206
27 "Bão Tố Trong Cuộc Đời" - CN May22-16 ( Thầy Huỳnh Hữu Nhi ) 222
28 "Học Thỏa Lòng" - CN May15-16 ( Mục sư Trần Thanh Sơn ) 233
29 "Những Người Mẹ Trong Góc Khuất Của Cuộc Đời" - CN May08-16 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 203
30 "Chúa Biết Rõ Hết"- CN May01-16 ( Mục sư Nguyễn Hữu Cương ) 224
31 "Bàn Tiệc Ân Sũng" - CN Apr24-16 ( Mục sư Lê Thiện Dũng ) 198
32 "Thờ Phượng Chúa Qua Việc Dâng Hiến Tiền Bạc" - CN Apr17-16 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 218
33 "Quan Trọng Về Chúa Phục Sinh" - CN Apr10-16 ( Mục sư Võ Văn Hơn ) 207
34 "Làm Gì Khi Cám Dỗ Đến" - CN Apr03-16 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 239
35 "Gia Đình Hiệp Một" - CN Mar13-16 ( Thầy Lê Ngọc Trai ) 251
36 "Được Cứu Để Phục Vụ" - CN Mar06-16 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 316
37 "Sự Ban Cho Lớn Nhất" - CN Feb21-16 ( Mục sư Nguyễn Xuân Sơn ) 338
38 "Sức Mạnh Bên Trong" - CN Feb14-16 ( Mục sư Nguyễn Ase ) 359
39 "Nóng, Lạnh, Hay Hâm Hẩm" - CN Feb07-16 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 357
40 "Niềm Vui Trong Đau Khổ" - CN Jan24-16 ( Thầy Huỳnh Hữu Nhi ) 357
41 "Tinh Thần & Thái Độ Mới Cho Năm Mới" - CN Jan17-16 ( Mục sư Trần Trọng Luật ) 370
42 "Hãy Cùng Nhau Xây Lại Tường Thành" - CN Jan10-16 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 379
43 "Chúa Dựng Lều Ở Giữa Chúng Ta-Pitching A Tent" - CN Jan03-16 ( Mục sư Cheryl ) 396

Giảng Luận Hằng Tuần

YouTubeLogo