Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục
1 "Tìm Gặp Chúa" (Thứ Năm Dec24/2015)
2 "Dâng Lời Tạ Ơn"- Lễ Tạ Ơn (Nov26-2015)
3 Mừng 35 năm Hội Thánh thành lập
4 Thánh Kinh Hè 2015 ( VBS - Hometown Nazareth 2015 )
5 "Sự Chết Của Chúa Jesus"- Đêm Thương Khó (Apr03-2015)
6 Đón "Xuân Tạ Ơn" ( Tối Feb12-2015 )