Truyền Giảng & Chứng Đạo vpcgg2010

TruyenGiang

Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục
1 Họp Mặt Mừng Chúa Giáng Sinh - Dec09/2017
2 Chương Trình Ca Nhạc Thánh - Làm Chứng (Sep30-2017)
3 Thông Công Với Nhau...
4 Chương Trình Tiệc Nhạc "Tình Yêu Diệu Kỳ"
5 Lớp Huấn Luyện TG & CD ( Video )
6 Chương Trình Huấn Luyện Truyền Giảng & Chứng Đạo
7 Our Church Mission ( Đại Mạng Lệnh…)
8 Chuẩn Bị Cho Đêm Truyền Giảng Thánh Nhạc “Tình Yêu Nhiệm Mầu”
9 Bàn Chân Người Rao Giảng Tin Lành Là Tốt Đẹp Biết Bao…
10 Về Đâu?