Nhi Đồng vpcgg2010  

Jesusloveyoukid       

 

Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục
1 Parents' Day 2016
2 Thánh Kinh Hè 2013 ( VBS-Kingdom Rock 2013 )( Photo)
3 Thánh Kinh Hè 2013 ( VBS-Kingdom Rock 2013 )( Video )
4 "Đêm Thánh" - Giáng Sinh Nhi Đồng (CN Dec16-2012)
5 Trung Thu 2012
6 Thánh Kinh Hè - VBS2012
7 Nhi Đồng Mừng Chúa Giáng Sinh 2011
8 Kể Chuyện Giáng Sinh 2011 ( Nhi Đồng ) ( video )
9 Nhi Đồng Mừng Chúa Giáng Sinh 2010 ( Photo )
10 Nhi đồng:"...Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi...."( Videos )
11 Nhi đồng:"...Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi...."( Photos )
12 Thánh Kinh Hè 2010 ( VBS ) - ngày 5 ( Videos )
13 Thánh Kinh Hè 2010 ( VBS ) - ngày 5 ( Photos )
14 Thánh Kinh Hè 2010 ( VBS ) - ngày 4 ( Videos )
15 Thánh Kinh Hè 2010 ( VBS ) - ngày 4 ( Photos )
16 Thánh Kinh Hè 2010 ( VBS ) - ngày 3 ( Videos )
17 Thánh Kinh Hè 2010 ( VBS ) - ngày 3 ( Photos )
18 Thánh Kinh Hè 2010 ( VBS ) - ngày 2 ( Videos )
19 Thánh Kinh Hè 2010 ( VBS ) - ngày 2 ( Photos )
20 Thánh Kinh Hè 2010 ( VBS ) - ngày 1 ( Videos )
21 Thánh Kinh Hè 2010 ( VBS ) - ngày 1 ( Photos )
22 “Mừng Ngày Lễ Mẹ”- "Happy Mother's Day"- Nhi Đồng
23 Come on, ready to pick-up the eggs....Happy Easter! And then Praise, Fun together...
24 Watch out Kid !!!
25 Praise-Bible Study-Fun-Gift...
26 Trẻ Thơ Đến Nhà Chúa