Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 "Không Còn Phân Biệt" - CN Sep20-15 ( Mục sư Đặng Ngọc Báu ) 436
2 "Tăng Trưởng Cho Đến Lúc Trưởng Thành"- CN Sep13-15 ( Mục sư Nguyễn Ase ) 375
3 "Những Hồi Ức Đẹp!" - CN Sep06-15 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 658
4 "Trỗi Hơn Bội Phần-Abundantly More"- CN Aug31-15 ( Mục sư Cheryl ) 611
5 "Ưu Tiên Của Đời Sống" - CN Aug09-15 ( Mục sư Nguyễn Ase ) 510
6 "Sống Theo Thánh Linh- Bearing Good Fruit" - CN Aug02-15 ( Mục sư Forrest Claassen ) 528
7 "Chúa Có Một Hoạch Định Cho Cuộc Đời Chúng Ta" - CN Jul12-15 ( Mục sư Tiến sĩ Lesly Joseph ) 537
8 "Quyền Năng Của Lời Chúa"- CN Jun01-15 ( Mục sư Phạm Thanh Duy ) 614
9 "Xây Dựng Đời Sống Trên Lời Chúa" - CN May24-15 ( Mục sư Phạm Thanh Duy ) 422
10 "Tình Mẹ"- CN May10-15 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 431
11 "Chúa Jesus, Ánh Sáng Của Thế Gian" - CN Apr19-15 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 406
12 "Vác Thập Tự Giá Giùm Chúa" - CN Apr12-15 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 326
13 "Kỷ Niệm Sự Phục Sinh" - CN Apr05-15 ( Mục sư Phạm Thanh Duy ) 323
14 "Cái Khát Của Chúa Giê-xu" - CN Mar29-15 ( Mục sư Phạm Thanh Duy ) 303
15 "Cây Vả Trong Vườn Nho" - CN Mar22-15 ( Mục sư Lê Thiện Dũng ) 342
16 "Kiên Trì Trong Sự Cầu Nguyện" - CN Mar15-15 ( MSCT Ðặng Ngọc Hương ) 329
17 "Quyết Định Then Chốt Cho Vận Mạng" - CN Mar08-15 ( Mục sư Phạm Thanh Duy ) 304
18 "Năm Mới, Quyết Định Vận Mạng Mới" - CN Feb22-15 ( Mục sư Phạm Thanh Duy ) 275
19 "Yêu Đến Trọn Đời" - CN Feb15-15 ( MSCT Đặng Ngọc Hương ) 275
20 "Yêu" - CN Feb08-15 ( Mục sư Trương Công Trí ) 289
21 "Theo Chúa 2" - CN Feb01-15 ( Mục sư Phạm Thanh Duy ) 288
22 "Theo Chúa" - CN Jan25-15 ( Mục sư Phạm Thanh Duy ) 314
23 "Vững Mạnh Trong Lời Chúa" - CN Jan18-15 ( Mục sư Phạm Thanh Duy ) 310
24 "3 Điều Không Thay Đổi" - CN Jan11-15 ( Mục sư Phạm Thanh Duy ) 328

Giảng Luận Hằng Tuần

YouTubeLogo