Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục
1 Thờ Phượng Chúa & PIcnic Tại Twila Reid Park ( May28-17 )
2 Lễ Bổ Nhiệm Mục Sư Quản Nhiệm Đặng Ngọc Hương ( Mar27/ 2017 )
3 Đón "Xuân Nguyện Ước" ( Tối Jan29-2017 )