Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục
1 "Em-ma-nu-ên, Chúa Ở Cùng Chúng Ta" - CN Dec30-12 ( Mục sư Lê Thiện Dũng )
2 "Tội Lỗi và Ân Sủng - Phần 2: Ân Sủng - Chiên Con Của ĐCT"- CN Dec23-12 ( MSCT Đặng Ngọc Hương )
3 "Đáp Lời Xa-cha-ri"- CN Dec16-12 ( MSQN Nguyễn Hữu Cương )
4 "Người Bại Bên Ao"- CN Dec02-12 ( MSQN Nguyễn Hữu Cương )
5 "Đừng Quên Ơn Chúa" - CN Nov25-12 ( Mục sư Trần Trọng Luật )
6 "Lệnh Truyền Nối Nghiệp"- CN Nov18-12 ( MSQN Nguyễn Hữu Cương )
7 "Tội Lỗi, Hình Phạt và Ân Sủng" - CN Nov11-12 ( MSCT Đặng Ngọc Hương )
8 "Đức Tin Quan Thị Vệ" - CN Nov04-12 ( MSQN Nguyễn Hữu Cương )
9 "Bình Ngọc Vỡ, Hương Bay Xa" - CN Oct28-12 ( MSCT Đặng Ngọc Hương )
10 "Nước Sống" - CN Oct21-12 ( MSQN Nguyễn Hữu Cương )
11 "Tình Yêu Của Thiên Chúa" - CN Oct7-12 ( MSQN Nguyễn Hữu Cương )
12 "Sốt Sắng Hầu Việc Chúa" - CN Sep30-12 ( MSCT Đặng Ngọc Hương )
13 "Chúc Phước Bởi Đức Tin" - CN Sep23-12 ( Mục sư Lê Thiện Dũng )
14 "Tôn Vinh Chúa" - CN Sep16-12 ( Mục sư Nguyễn Lê Thu Vân )
15 "Cơn Giận Của Ca-in" - CN Sep09-12 ( MSCT Đặng Ngọc Hương )
16 "Tập Thói Quen Cho" - CN Jul29-12 ( Mục sư Nguyễn Xuân Sơn )
17 "Di Chúc Tuyệt Hảo" - CN Apr01-12 ( MSQN Nguyễn Hữu Cương )
18 "Lời Nhắn Nhủ Thế Hệ Trẻ" - CN Mar18-12 ( Mục sư Trần Trọng Luật )
19 "Người Trẻ Làm Gương" - CN Mar18-12 ( Mục sư Trần Trọng Luật )

Giảng Luận Hằng Tuần

YouTubeLogo