NamePlay Length
"Chúa Của Hòa Bình " (Cô-lô-se 1:18-22)
(MSQN Ðặng Ngọc Hương/CN Mar19-17)

30:26 min
"Cô Gái Nô Lệ, Vị Tướng và Nhà Tiên Tri" (Lu-ca 4:16-30)
(MSQN Ðặng Ngọc Hương/CN Mar06-17)

34:05 min
"Dâng Cho Chúa Chẳng Bao Giờ Là Hoang Phí" (Mác 14:1-9)
(MSQN Ðặng Ngọc Hương/CN Feb26-17)

26:51 min
"Trên Đường Chạy" (Hê-bơ-rơ 11:32; 12:1-3)
(MSQN Ðặng Ngọc Hương/CN Feb19-17)

30:20 min
"Tình Yêu Của Cơ Đốc Nhân" (I Giăng 4:7-13)
(Mục sư Lê Ngọc Trai/CN Feb12-17)

29:58 min
"Tiệc Yêu Thương" (I Cô-rinh-tô 11:17-34)
(MSQN Ðặng Ngọc Hương/CN Feb05-17)

31:54 min
"Học Sống Lạc Quan Trong Chúa" (Phi-líp1:12-26)
(MSQN Ðặng Ngọc Hương/CN Jan29-17)

29:30 min
"Lời Cam Kết Trọn Đời" (Giô-suê 24:14-28)
(MSQN Ðặng Ngọc Hương/CN Jan22-17)

38:07 min
"Sức Mạnh Của Sự Tin Quyết" (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:4-5)
(Mục sư Trần Mạnh Hùng/CN Jan15-17)

45:28 min
"Đấng Giúp Đỡ và Chiến Đấu Cho Chúng Ta" (Ê-sai 41:9-10; II Sử Ký 32:1-8; 20-22)
(MSQN Ðặng Ngọc Hương/CN Jan08-17)

34:03 min