NamePlay Length
"Cửa Âm Phủ Không Thắng Được" (Ma-thi-ơ 16:18)
(Mục sư Nguyễn Hữu Cương/CN Dec05-16)

37:00 min
"Được Cứu Bởi Ân Điển, Được Phục Vụ Bởi Ân Điển" (II Ti-mô-thê 1:9)
(Mục sư Nguyễn Xuân Sơn/CN Oct30-16)

31:13 min
"Để Được Hưởng Sự Sống Đời Đời" (Mác 10:17-27)
(Mục sư Nguyễn Hữu Cương/CN Oct09-16)

34:29 min
"Phương Thuốc Chữa Lành Tổn Thương" (Thi-thiên 102:4-8; 39:2; 55:4-8; 23:5-6)
(MSCT Đặng Ngọc Hương/CN Oct02-16)

37:13 min
"Giê-hô-va Là Ngọn Cờ Của Tôi" (Xuất 17:8-16)
(MSCT Đặng Ngọc Hương/CN Sep25-16)

24:37 min
"Linh Hồn Mạnh Khỏe" (Thi-thiên 63:1-11)
(Mục sư Nguyễn Đình Liễu/CN Sep11-16)

35:14 min
"Con Đường Của Ca-in" (Giu-đe 1:11a; I Giăng 3:12-18)
(MSCT Đặng Ngọc Hương/CN Sep04-16)

29:38 min
"Trong Tay Chúa" (Phi-líp 3:10-16; Cô-lô-se 1:25-29)
(Mục sư Trần Quốc Hùng/CN Aug28-16)

36:55 min
"Hãy Nhận Biết Chúa Thánh Linh" (Công vụ 1:1-9)
(Mục sư Ngô Tấn Sĩ/CN Aug21-16)

60:57 min
"Nương Trong Cánh Chúa" (Lu-ca 13:31-35)
(Mục sư Lê Thiện Dũng/CN Aug14-16)

32:55 min
"Con Đường Sô-đôm" (Giu-đe 1:7; Sáng 19:1-26)
(MSCT Đặng Ngọc Hương/CN Aug07-16)

30:31 min
"Giữ Vững Niềm Tin" (Giu-đe 1:3-6)
(MSCT Đặng Ngọc Hương/CN Jul24-16)

35:27 min
"Những Người Được Chúa Kêu Gọi (Giu-đe 1:1-2)
(MSCT Đặng Ngọc Hương/CN Jul17-16)

33:14 min
"Vui Mừng và Cảm Tạ (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18)
(Mục sư Trần Thanh Sơn/CN Jul10-16)

42:11 min
"Tìm Chi?" (Ma-thi-ơ 4:18-22; Mác 1:16-18; Lu-ca 5:1-11; Giăng 1:35-51)
(MSCT Đặng Ngọc Hương/CN Jun26-16)

35:16 min
"Khi Người Cha Khóc" (II Sa-mu-ên 18:31-33 )
(Mục sư Nguyễn Ase/CN Jun19-16)

24:16 min
"Ân Sũng Chữa Lành" (Ê-sai 1:1-6; Thi 147:3;32:1;51:1)
(MSCT Đặng Ngọc Hương/CN Jun12-16)

30:49 min
"Vui Mừng Trong Thử Thách" (Gia-cơ 1:1-12)
(Mục sư Nguyễn Xuân Sơn/CN May29-16)

28:05 min
"Bão Tố Trong Cuộc Đời" (Ma-thi-ơ 8:23-27)
(Thầy Huỳnh Hữu Nhi/CN May22-16)

32:18 min
"Học Thỏa Lòng' (Phi-líp 4:10-14)
(Mục sư Trần Thanh Sơn/CN May15-16)

36:16 min
"Những Người Mẹ Trong Góc Khuất Của Cuộc Đời" (I Các Vua 3:16-28)
(MSCT Đặng Ngọc Hương/CN May08-16)

29:26 min
"Chúa Biết Rõ Hết" (Mác 12:41-44)
(Mục sư Nguyễn Hữu Cương/CN May01-16)

40:44 min
"Bàn Tiệc Của Ân Sũng" (II Sa-mu-ên 9:1-13)
(Mục sư Lê Thiện Dũng/CN Apr24-16)

34:10 min
"Thờ Phượng Chúa Qua Việc Dâng Hiến Tiền Bạc" ((II Cô-rinh-tô 9:6-9)
(MSCT Đặng Ngọc Hương/CN Apr17-16)

30:44 min
"Tim Chúa Sống Trong Những Người Sống" (Lu-ca 24:1-12)
(Mục sư Võ Văn Hơn/CN Apr10-16)

30:41 min
"Làm Gì Khi Cám Dỗ Đến" (Lu-ca 4:1-13)
(MSCT Đặng Ngọc Hương/CN Apr03-16)

41:21 min
"Gia Đìinh Hiệp Một" (Phục truyền 6:5-9)
(Thầy Lê Ngọc Trai/CN Mar13-16)

32:05 min
"Được Cứu Để Phục Vụ" (Giăng 13:1-15)
(MSCT Đặng Ngọc Hương/CN Mar06-16)

27:42 min
"Sự Ban Cho Lớn Nhất" (I Cô-rinh-tô 13:1-13)
(Mục sư Nguyễn Xuân Sơn/CN Feb21-16)

39:30 min
"Sức Mạnh Bên Trong" (Nhã ca 2:1-13)
(Mục sư Nguyễn Ase/CN Feb14-16)

25:17 min
"Nóng, Lạnh, Hay Hâm Hẩm" (Khải huyền 3:14-22)
(MSCT Đặng Ngọc Hương/CN Feb07-16)

31:38 min
"Niềm Vui Trong Đau Khổ" (I Phi-e-rơ 4:12-19)
(Thầy Huỳnh Hữu Nhi/CN Jan24-16)

40:03 min
"Cơ Đốc Nhân Tăng Trưởng" (Ê-phê-sô 4:11-16)
(Mục sư Trần Trọng Luật/CN Jan17-16)

37:31 min
"Hãy Cùng Nhau Xây Lại Tường Thành" (Nê-hê-mi 2:1-18)
(MSCT Đặng Ngọc Hương/CN Jan10-16)

33:38 min