Xi Shengmo (1836-1896)
- Người Chinh Phục Các Quỷ  ("Tịch Thắng Ma")
Xi Sheng Mo  còn được gọi là mục sư Hsi, là một nhà lãnh đạo cơ đốc Trung Quốc vào thế kỉ 19.Ông sinh ra với tên gọi là Xi Liaozhi, trong một ngôi làng gần Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đã trở thành một học giả Khổng giáo, và sau khi ông hoán cải trở vềvới cơ đốc giáo, ông thay đổi tên của mình thànhShengmo. Chữ “Shengmo” có nghĩa conqueror thedemons (người chinh phục các quỉ). Hội thánh Tin Lành  Việt nam gọi ông là “Tịch Thắng Ma”.Ông vốn là một người nghiện thuốc phiện hồi trước, nên sau khi bỏ được thuốc phiện, ông điều động một mục vụ cai thuốc phiện tại nhiều địa điểm trong một khu vực đáng kể. Có nhiều sự việc có thể viết về ông Xi hơn về bất cứ tín đồ Tin lành Trung quốc nào khác trong thế kỉ 19,  và có một bộ tiểu sử hai tập được Geraldine Taylor của hội truyền giáo Trung hoa nội địa viết  ra về ông.Giáo sĩ David Hill, thuộc hội truyền giáo Trung Hoa nội địa, là công cụ Chúa dùng trong việc giới thiệu Xi với cơ đốc giáo. Sau khi chính mình được hoán cải, mục sư Xi chế tạo ra bài thuốc riêng để bào chế nha phiến hầu điều trị người nghiện thuốc phiện và nhiều người bị bệnh đã được đưa đến cùng ông để được chữa bệnh. Cầu nguyện là nhân tố chính trong phương pháp trị liệu của ông và một số đông người bệnh đã được phục hồi cách kì diệu:”Vào thời điểm này tôi vẫn còn hút thuốc phiện. Tôi đã cố gắng để phá vỡ nó bằng phương tiện của thuốc bản địa, nhưng không có hiệu nghiệm, rồi sử dụng đến thuốc nước ngoài, nhưng cũng không thành công. Cuối cùng, trong khi đọc Kinh Thánh Tân Ước, tôi nhìn thấy rằng có Đức Thánh Linh có thể giúp loài người. Tôi cầu nguyện vớiĐức Chúa Trời để Ngài ban Đức Thánh Linh cho tôi. Ngài đã làm những gì con người và y học không thể làm được, Ngài giúp đỡ tôi phá vỡ bệnh nghiện hút thuốc phiện. Vì vậy, bạn bè của tôi ơi, nếu bạn muốn phá vỡ thuốc phiện, đừng phụ thuộc vào thuốc men, không dựa vào con người, nhưng hãy tin cậy Đức Chúa Trời. (Ghichép lời làm chứng của Xi từ "Days of Blessing trong nội địa Trung Quốc")Xi cũng đã viết rất nhiều bài thánh ca cơ đốc tiếng Trung Quốc, được coi là theo ý thích của người dân địa phương hơn khi so với các bài thánh ca được các nhà truyền giáo giới thiệu. Nhưng có lẽ điều đáng chú ý nhất về ông, là đường lối mà ông hướng dẫn công việc truyền giáo cơ đốc trong khu vực của mình. Ông áp dụng các mô hình chung theo các cơ đốc nhân phương Tây trong khu vực mình, nhưng ông dấy các hội thánh lên và sau đó đào tạo người dân địa phương làm các người phụ tá chăn chiên và nhà truyền giáo. Xi Shengmo đã tổ chức công việc với tài khéo léo và năng lực khiến các nhà truyền giáo Tây phương phải đứng sang một bên đến một mức độ đáng kể, trong khi ông thành lập các y viện và các hội thánh./. Xi Sheng Mo, còn được gọi là Mục sư Hsi, là một nhà lãnh đạo cơ-đốc Trung Quốc vào thế kỷ 19.
Ông sinh ra với tên gọi là Xi Liaozhi, trong một ngôi làng gần Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đã trở thành một học giả Khổng giáo, và sau khi ông hoán cải trở về với cơ-đốc giáo, ông thay đổi tên của mình thành Shengmo. Chữ “Shengmo” có nghĩa conqueror thedemons (người chinh phục các quỷ). Hội thánh Tin Lành  Việt nam gọi ông là “Tịch Thắng Ma”.
Ông vốn là một người nghiện thuốc phiện hồi trước, nên sau khi bỏ được thuốc phiện, ông điều động một mục vụ cai thuốc phiện tại nhiều địa điểm trong một khu vực đáng kể. Có nhiều sự việc có thể viết về ông Xi hơn về bất cứ tín đồ Tin lành Trung quốc nào khác trong thế kỷ 19, và có một bộ tiểu sử hai tập được Geraldine Taylor của hội truyền giáo Trung hoa nội địa viết ra về ông.
Giáo sĩ David Hill, thuộc hội truyền giáo Trung Hoa nội địa, là công cụ Chúa dùng trong việc giới thiệu Xi với cơ-đốc giáo. Sau khi chính mình được hoán cải, Mục sư Xi chế tạo ra bài thuốc riêng để bào chế nha phiến hầu điều trị người nghiện thuốc phiện và nhiều người bị bệnh đã được đưa đến cùng ông để được chữa bệnh. Cầu nguyện là nhân tố chính trong phương pháp trị liệu của ông và một số đông người bệnh đã được phục hồi cách kỳ diệu:
“Vào thời điểm này tôi vẫn còn hút thuốc phiện. Tôi đã cố gắng để phá vỡ nó bằng phương tiện của thuốc bản địa, nhưng không có hiệu nghiệm, rồi sử dụng đến thuốc nước ngoài, nhưng cũng không thành công. Cuối cùng, trong khi đọc Kinh Thánh Tân Ước, tôi nhìn thấy rằng có Đức Thánh Linh có thể giúp loài người. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời để Ngài ban Đức Thánh Linh cho tôi. Ngài đã làm những gì con người và y học không thể làm được, Ngài giúp đỡ tôi phá vỡ bệnh nghiện hút thuốc phiện. Vì vậy, bạn bè của tôi ơi, nếu bạn muốn phá vỡ thuốc phiện, đừng phụ thuộc vào thuốc men, không dựa vào con người, nhưng hãy tin cậy Đức Chúa Trời”. (Ghi chép lời làm chứng của Xi từ "Days of Blessing trong nội địa Trung Quốc")
Xi cũng đã viết rất nhiều bài thánh ca cơ-đốc tiếng Trung Quốc, được coi là theo ý thích của người dân địa phương hơn khi so với các bài thánh ca được các nhà truyền giáo giới thiệu. Nhưng có lẽ điều đáng chú ý nhất về ông, là đường lối mà ông hướng dẫn công việc truyền giáo cơ đốc trong khu vực của mình. Ông áp dụng các mô hình chung theo các cơ đốc nhân phương Tây trong khu vực mình, nhưng ông dấy các hội thánh lên và sau đó đào tạo người dân địa phương làm các người phụ tá chăn chiên và nhà truyền giáo. Xi Shengmo đã tổ chức công việc với tài khéo léo và năng lực khiến các nhà truyền giáo Tây phương phải đứng sang một bên đến một mức độ đáng kể, trong khi ông thành lập các y viện và các hội thánh./.
Trích từ "THẾ HỆ MỚI" - Dec/2014 (vpcgg.org)
Xi Shengmo (1830-1896)
 Người Chinh Phục Các Quỷ  ("Tịch Thắng Ma")

MucsuXi-3
Xi Sheng Mo
, còn được gọi là mục sư Hsi, là một nhà lãnh đạo cơ-đốc Trung Quốc vào thế kỷ 19.Ông sinh ra với tên gọi là Xi Liaozhi, trong một ngôi làng gần Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đã trở thành một học giả Khổng giáo, và sau khi ông hoán cải trở về với cơ-đốc giáo, ông thay đổi tên của mình thành Shengmo. Chữ “Shengmo” có nghĩa conqueror thedemons (người chinh phục các quỷ). Hội thánh Tin Lành Việt nam gọi ông là “Tịch Thắng Ma”.
Ông vốn là một người nghiện thuốc phiện hồi trước, nên sau khi bỏ được thuốc phiện, ông điều động một mục vụ cai thuốc phiện tại nhiều địa điểm trong một khu vực đáng kể. Có nhiều sự việc có thể viết về ông Xi hơn về bất cứ tín đồ Tin lành Trung quốc nào khác trong thế kỷ 19, và có một bộ tiểu sử hai tập được Geraldine Taylor của hội truyền giáo Trung hoa nội địa viết ra về ông.
Giáo sĩ David Hill, thuộc hội truyền giáo Trung Hoa nội địa, là công cụ Chúa dùng trong việc giới thiệu Xi với cơ-đốc giáo. Sau khi chính mình được hoán cải, mục sư Xi chế tạo ra bài thuốc riêng để bào chế nha phiến hầu điều trị người nghiện thuốc phiện và nhiều người bị bệnh đã được đưa đến cùng ông để được chữa bệnh.
MucsuXi-2
Cầu nguyện là nhân tố chính trong phương pháp trị liệu của ông và một số đông người bệnh đã được phục hồi cách kỳ diệu: 
"Vào thời điểm này tôi vẫn còn hút thuốc phiện. Tôi đã cố gắng để phá vỡ nó bằng phương tiện của thuốc bản địa, nhưng không có hiệu nghiệm, rồi sử dụng đến thuốc nước ngoài, nhưng cũng không thành công. Cuối cùng, trong khi đọc Kinh Thánh Tân Ước, tôi nhìn thấy rằng có Đức Thánh Linh có thể giúp loài người. Tôi cầu nguyện vớiĐức Chúa Trời để Ngài ban Đức Thánh Linh cho tôi. Ngài đã làm những gì con người và y học không thể làm được, Ngài giúp đỡ tôi phá vỡ bệnh nghiện hút thuốc phiện. Vì vậy, bạn bè của tôi ơi, nếu bạn muốn phá vỡ thuốc phiện, đừng phụ thuộc vào thuốc men, không dựa vào con người, nhưng hãy tin cậy Đức Chúa Trời. (Ghi chép lời làm chứng của Xi từ "Days of Blessing trong nội địa Trung Quốc")
Xi cũng đã viết rất nhiều bài thánh ca cơ-đốc tiếng Trung Quốc, được coi là theo ý thích của người dân địa phương hơn khi so với các bài thánh ca được các nhà truyền giáo giới thiệu. Nhưng có lẽ điều đáng chú ý nhất về ông, là đường lối mà ông hướng dẫn công việc truyền giáo cơ-đốc trong khu vực của mình. Ông áp dụng các mô hình chung theo các cơ-đốc nhân phương Tây trong khu vực mình, nhưng ông dấy các hội thánh lên và sau đó đào tạo người dân địa phương làm các người phụ tá chăn chiên và nhà truyền giáo.
Xi Shengmo đã tổ chức công việc với tài khéo léo và năng lực khiến các nhà truyền giáo Tây phương phải đứng sang một bên đến một mức độ đáng kể, trong khi ông thành lập các y viện và các hội thánh./. 

Trích từ "THẾ HỆ MỚI" - May/2016 (vpcgg.org)