Chuyện lạ có thật!!!

alt
1. Thật kỳ lạ: Tờ giấy bạc một trăm đồng sao có vẻ quá lớn, khi dâng tặng cho Nhà Thờ, hay làm một việc từ thiện, nhưng sao lại quá nhỏ khi mình đi mua sắm?
2. Thật kỳ lạ: Hai giờ trong Nhà Thờ sao có vẻ quá dài, nhưng sao lại ngắn khi xem một phim Tàu,Hàn quốc.. dài nhiều tập?
3. Thật kỳ lạ: Mình không thể tìm ra một lời để nói với Chúa khi cầu nguyện, nhưng không biết lời lẽ ở đâu, mà khi tán gẫu với bạn bè không bao giờ hết chuyện?
4. Thật kỳ lạ: Đọc một đoạn Kinh Thánh sao mà quá khó khan, buồn ngũ nhưng đọc 1000,,,, trang tiểu thuyết tình cảm hay kiếm hiệp, thì sao lại dễ đến thế?
5. Thật kỳ lạ: Sao ai ai cũng muốn ngồi hàng đầu khi nghe ca nhạc, lại còn tranh thủ mua vé sớm trước nhiều ngày, có khi cả tháng trời. Nhưng khi đến nhà thờ thì lại tìm đủ mọi lý do, để ngồi hàng cuối. Có khi còn đi trễ nữa?
6. Thật kỳ lạ: Sao chúng ta cần phải biết trước 1-2 tuần lễ, thì mới có thể xếp lịch để có thể giúp nhà thờ một công việc gì đó. Còn những việc riêng tư, thì chỉ cần vài phút thì mọi việc sẽ được sắp xếp thật ổn thoả ?
7. Thật kỳ lạ: Những hiểu biết về Chúa, về đạo,  để chia sẻ cho những anh chị em  sao mà quá khó khăn. Còn những chuyện tầm phào, có khi tầm bậy nữa, thì sao lại truyền miệng cho nhau quá dễ dàng và có khi còn quá nhanh nữa?
8. Thật kỳ lạ: Sao mình tin ngay mọi thứ mà báo chí nêu ra, kể cả nói xấu về đạo, về Giáo Hội, nhưng lại thường hay thắc mắc những lời Kinh Thánh đã ghi, và những lời Giáo Hội đã dạy?
9. Thật kỳ lạ: Sao ai ai cũng muốn có một chỗ trên Thiên Đàng, mà lại không muốn Tin, không muốn Làm, không muốn Nói điều gì để được lên đó. Nghĩa là không muốn đầu tư gì hết. Không muốn bỏ tiền của, không muốn bỏ thời gian, không muốn bỏ công sức ra, mà đầu tư cho mình, để được vào Nước trời mai sau?
10. Thật kỳ lạ: Sao khi mình gửi chuyện vui cười bằng E-mail thì tin rằng người ta chuyển ngay, nhưng khi sắp gửi một bức thư nói về Chúa, về đạo, thì mình lại đắn đo suy nghĩ mãi trước khi đem chia sẻ?
Bạn có tìm ra được một câu giải đáp nào không ?????

 

chua_giesu_noi_ngai_la_dang_messiah

1. Thật kỳ lạ: Tờ giấy bạc 100$ (một trăm đồng) sao có vẻ quá lớn, khi dâng tặng cho Nhà Thờ, hay làm một việc từ thiện, nhưng sao lại quá nhỏ khi mình đi mua sắm?

2. Thật kỳ lạ: Hai giờ trong Nhà Thờ sao có vẻ quá dài, nhưng sao lại ngắn khi xem một phim Tàu, Hàn quốc.. dài nhiều tập?

3. Thật kỳ lạ: Mình không thể tìm ra một lời để nói với Chúa khi cầu nguyện, nhưng không biết lời lẽ ở đâu, mà khi tán gẫu với bạn bè không bao giờ hết chuyện?

4. Thật kỳ lạ: Đọc một đoạn Kinh Thánh sao mà quá khó khăn, buồn ngũ nhưng đọc 1000,,,, trang tiểu thuyết tình cảm hay kiếm hiệp, thì sao lại dễ đến thế?

5. Thật kỳ lạ: Sao ai ai cũng muốn ngồi hàng đầu khi nghe ca nhạc, lại còn tranh thủ mua vé sớm trước nhiều ngày, có khi cả tháng trời. Nhưng khi đến nhà thờ thì lại tìm đủ mọi lý do, để ngồi hàng cuối. Có khi còn đi trễ nữa?

6. Thật kỳ lạ: Sao chúng ta cần phải biết trước 1-2 tuần lễ, thì mới có thể xếp lịch để có thể giúp nhà thờ một công việc gì đó. Còn những việc riêng tư, thì chỉ cần vài phút thì mọi việc sẽ được sắp xếp thật ổn thoả ?

7. Thật kỳ lạ: Những hiểu biết về Chúa, về đạo, để chia sẻ cho những anh chị em  sao mà quá khó khăn. Còn những chuyện tầm phào, có khi tầm bậy nữa, thì sao lại truyền miệng cho nhau quá dễ dàng và có khi còn quá nhanh nữa?

8. Thật kỳ lạ: Sao mình tin ngay mọi thứ mà báo chí nêu ra, kể cả nói xấu về đạo, về Giáo Hội, nhưng lại thường hay thắc mắc những lời Kinh Thánh đã ghi, và những lời Giáo Hội đã dạy?

9. Thật kỳ lạ: Sao ai ai cũng muốn có một chỗ trên Thiên Đàng, mà lại không muốn "Tin", không muốn "Làm", không muốn "Nói" điều gì để được lên đó. Nghĩa là không muốn đầu tư gì hết. Không muốn bỏ tiền của, không muốn bỏ thời gian, không muốn bỏ công sức ra, mà đầu tư cho mình, để được vào "Nước Trời" mai sau?

10. Thật kỳ lạ: Sao khi mình gửi chuyện vui cười bằng E-mail thì tin rằng người ta chuyển ngay, nhưng khi sắp gửi một bức thư nói về Chúa, về đạo, thì mình lại đắn đo suy nghĩ mãi trước khi đem chia sẻ?

Bạn có tìm ra được một câu giải đáp nào không ?????

question

 

Sưu tầm – vpcgg.org ( 2/2016 )

 

 

 

 

 

 

Jesusanswer