NamePlay Length
"Phước Không Chỗ Chứa" (Ma-la-chi 3:10)
(Mục sư Nguyễn Hữu Cương/CN Dec27-15)

42:42 min
"Tình Bạn Cao Cả" (Giăng 15:13-14; I Sa-mu-ên 18:3-4)
(MSCT Đặng Ngọc Hương/CN Dec06-15)

26:38 min
"Người Tín Đồ Phải Ngữa Trông Chúa" (Thi thiên 34:5-10)
(Mục sư Nguyễn Văn Huệ/CN Nov29-15)

39:21 min
"Dấu Hiệu Của Tình Trạng Thuộc Linh" (Ô-sê 6:4;7:8-9)
(Mục sư Nguyễn Ase/CN Nov08-15)

45:12 min
"Điều Răn Thứ Năm-Hiếu Kính Cha Mẹ" (Xuất 20: 1-17)
(MSCT Đặng Ngọc Hương/CN Nov01-15)

33:06 min
"Tiếng Gọi Của Chúa" (Mác 1:14:20)
(Thầy Huỳnh Hữu Nhi/CN Oct25-15)

38:02 min
"Chiến Thắng Sự Thất Vọng" (Thi thiên 105 17-22)
(MSCT Đặng Ngọc Hương/CN Oct18-15)

35:04 min
"Giận" (Châm ngôn 14:29)
(Thầy Lê Ngọc Trai/CN Oct11-15)

40:36 min
"Điều Răn Bị Lãng Quên" (Xuất Ê-díp-tô ký 20:15)
(MSCT Đặng Ngọc Hương/CN Oct04-15)

33:57 min
"Không Còn Phân Biệt" (Ga-la-ti 3:26-29)
(Mục sư Đặng Ngọc Báu/CN Sep20-15)

33:48 min
"Lòng Thương Xót" (Ma-thi-ơ 18:23-25)
(Mục sư Nguyễn Ase/CN Sep13-15)

37:21 min
"Những Hồi Ức Đẹp" (Phi-líp 1:1-11)
(MSCT Đặng Ngọc Hương/CN Sep06-15)

32:15 min
"Xây Dựng Đời Sống Trên Lời Chúa " (Gia-cơ 1:19-25)
(Mục sư Pham Thanh Duy/CN May24-15)

49:49 min
"Khi Chúa Dẫn Lối" (Xuất 33:12-23)
(MSCT Đặng Ngọc Huơng/CN May17-15)

31:25 min
"Tình Mẹ" (Ê-sai 49:15-16)
(MSCT Đặng Ngọc Huơng/CN May10-15)

24:07 min
"Chúa Giê-xu, Ánh Sáng Của Thế Gian" (Giăng 9:1-41)
(MSCT Đặng Ngọc Huơng/CN Apr19-15)

31:01 min
"Vác Thập Tự Giá Giùm Chúa" (Mác 15:15-22)
(MSCT Đặng Ngọc Huơng/CN Apr12-15)

31:12 min
"Kỷ Niệm Sự Phục Sinh"
(Mục sư Phạm Thanh Duy/CN Apr5-15)

52:57 min
"Cái Khát Của Chúa Giê-xu "(Giăng 19:28-29)
(Mục sư Phạm Thanh Duy/CN Mar29-15)

47:02 min
"Cây Vả Trong Vuờn Nho" (Lu-ca 13:1-9)
(Mục sư Lê Thiện Dũng/CN Mar22-15)

30:41 min
"Kiên Trì Trong Sự Cầu Nguyện" (II Các vua 2:1-12)
(MSCT Đặng Ngọc Huơng/CN Mar15-15)

33:00 min
"Quyết Định Then Chốt Cho Vận Mạng" (Hê-bơ-rơ 11:23-27)
(Mục sư Phạm Thanh Duy/CN Mar8-15)

53:55 min
"Năm Mới Quyết Định Vận Mạng Mới" (Giô-suê 1:1-11)
(Mục sư Phạm Thanh Duy/CN Feb22-15)

46:46 min
"Yêu Den Tron Doi" (Sáng 29:1-30)
(MSCT Dang Ngoc Huong/CN Feb15-15)

28:50 min
"Yêu" (Ê-sai 43:4)
(Muc su Truong Công Trí/CN Feb08-15)

47:19 min
"Theo Chúa 2" (Lu-ca 14:25-35)
(Muc su Pham Thanh Duy/CN Feb01-15)

47:51 min
"Theo Chúa" (Lu-ca 14:25-35)
(Muc su Pham Thanh Duy/CN Jan25-15)

48:41 min
"Vung Manh Trong Loi Chua" (I Phi-e-ro 2:2)
(Muc su Pham Thanh Duy/CN Jan18-15)

54:00 min
"3 Dieu Khong Thay Doi'
(Muc su Pham Thanh Duy/CN Jan11-15)

44:57 min
"Nam Moi, Suc Moi" (Phuc Truyen 33:24-25)
(MSCT Dang Ngoc Huong/CN Jan04-15)

29:07 min