Vào mỗi chiều Chúa Nhật hàng tuần, lúc 1:30pm-2:15pm

Mục sư Nguyễn Nhật Tảo hướng dẫn

( tại Phòng số 3 nhà thờ )

 

Bài Khởi Động:    

Những Bước Chuẩn Bị Cho Việc Ra Đi Chứng Đạo

Bài Học

                                                           

Christ at the Sea of Galilee

4 Phương Pháp Chứng Đạo Căn Bản:

1. Phương Pháp Tấn Công

Bài Học

2. 4 Định Luật Thuộc Linh

Bài Học

3. Kế Hoạcch Cứu Rỗi Qua 7 Câu Kinh Thánh

Bài Học

4. Nổ Lực Truyền Bá Phúc Âm

Bài Học


  

  4 Bài Đọc Nền Tảng Cho Việc Chứng Đạo:                   

Christian Woman in Purple with Tracts

1. Đức Chúa Trời Thực Hữu

Bài Học

2. Chúa Cứu Thế Giê-xu

Bài Học

3. Con Người Đến Từ Đâu?

Bài Học

4. Tội Lỗi

Bài Học

                                                                              

 

Ban Truyền Giảng & Chứng Đạo

Kính Mời