Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove

Ban Tráng Niên

                                                     

Mục tiêu và Kế Họach Thực Hiện năm 2010

 

                                                  Ban Điều Hành Tráng Niên 2010

                                     Trưởng ban:                                                        B.  Ko Lưu Bạch Tuyết        

                                     Phó ban kiêm Thăm viếng:                              Ô. Trần Thiên Ân 

                                     Thơ ký:                                                                 Ô. Dương Hoàng Minh

                                     Thủ quỹ                                                                Ô. Nguyễn Văn Vân

                                     Phó thủ quỹ                                                         B. Nguyễn Đoan Phương

                                     Phụ Trách Âm Nhạc                                         Ô. Trần Văn Châu

                                     Kêu gọi, Yểm trợ                                                B. Nguyễn Thị Tiển

                                     Kêu gọi, Yểm trợ                                                B. Phạm Thị Thảo

1a

I-Mục tiêu:

  1. Duy trì Quỹ Tương Trợ Nhân sự hầu việc Chúa tại VN. Dự kiến năm 2010, sẽ bảo trợ 25 người thay vì 20 người như năm 2009
  2. Cổ động Tráng Niên tham gia các chương trình sinh hoạt trong Hội Thánh
  3. Khuyến khích mỗi người trong Ban Tráng Niên, thực thi cá nhân chứng đạo
  4. Cố gắng để đáp ứng được nhu cầu tâm linh và tinh thần của quý Ông Bà Anh Chị Em

II-Kế hoạch thực hiện

  1. Nhân ngày Tráng Niên dự trù ngày  21-02-2010 Ban Điều Hành Tráng Niên sẽ phát động một ngày cho Quỹ Tương trợ Việt Nam. Trình bày và báo cáo cả lễ I và II
  2. Tiếp tục nghiên cứu cải tiến các tiết mục trong chương trình cho thêm phần tươi vui và sinh động. Sẽ có tiết mục Đố Kinh Thánh để nhắc nhở lời Chúa cho Quý Ông Bà Tráng Niên
  3. Sẽ mời ban Truyền Giảng/Chứng Đạo cộng tác cho 2 buổi Truyền Giảng trong năm
  4. Sinh hoạt Ban Tráng Niên:

        -   Nhóm hàng tháng. Tối thứ bảy 8:00 giờ. Tuần lễ thứ 2 trong tháng

        -   Ban Điều hành họp mổi ba tháng một lần

 III-Dự tính thành quả:

  1. Đẩy mạnh việc kêu gọi, tham gia vào các sinh hoạt trong Hội Thánh, như tham gia các Lớp Trường Chúa Nhật, Nhóm nhỏ, Ban Chứng Đạo, 2 giờ  Cầu nguyện hằng tuần của HT và  Ban Thăm viếng

   2 . Tham gia đọc Kinh Thánh và hưởng ứng đố Kinh Thánh

        Ban Điều Hành Tráng Niên cầu xin Chúa thêm ơn, thêm sức cho từng thành viên,

        cùng toàn thể Quý Ông Bà Tráng Niên trong Hội Thánh.

Cùng Nhau Gây Dựng Trong Thân Thể Đấng Christ

Ban Tráng Niên 2010

nhip_cau_thong_congimages_2