Hello các Anh, Chị !!! 
  
 Let me know what you think ?  http://www.santabarbara.com/virtual_tour/beaches/el_capitan/virtual_tour.asp?vt=5
 
http://www.santabarbara.com/virtual_tour/beaches/el_capitan/
 

God bless!
Thank you
Hieu

 

Trại Hè…Family,Fun,…năm 2008,2009

 

1
1
campland_003
campland_006
campland_019
campland_032
IMG_1071
IMG_1073
IMG_1074
IMG_1076
IMG_1077
IMG_1078
IMG_1080
IMG_1082
IMG_1083
IMG_1086
IMG_1088
IMG_1090
IMG_1093
IMG_1096
IMG_1097
IMG_1098
IMG_1099
IMG_1100
IMG_1101
IMG_1102
IMG_1106
IMG_1109
IMG_1110
IMG_1112
IMG_2237
IMG_2238
IMG_2239
IMG_2248
IMG_2255