1

Giới Thiệu Về Mình

 

- Ban Thanh Tráng chúng tôi được thành lập vào đầu năm 1996, với tên ban đầu là “YOUNG COUPLE” nhóm lại khoảng 10-12 gia đình.
- Sau  khoảng một thời gian với nhu cầu phát triển của Hội Thánh, CHÚNG TÔI đổi thành tên “GIA ĐÌNH TRẺ”, và năm 2007 CHÚNG TÔI với một tên mới là “BAN THANH TRÁNG”, nhóm lại khoảng 20-25 gia đình.

- Vì Sao CHÚNG TÔI có tên mới? Vì nhu cầu phát triển Hội Thánh, có nhiều Anh, Chị ở lứa tuổi trung niên không có thể sinh hoạt với các Ban Ngành nào khác được. Cho nên “BAN THANH TRÁNG” rất thích hợp cho sự nhóm lại, GÂY DỰNG ĐỨC TIN TRONG CHÚA cho mình.

 

 

Kế hoạch thực hiện- Outreach:  họp bạn với hội thánh bạn ( May 2010 ).
- Buổi sinh hoạt giữa Ban Thanh Tráng & Nhi  Đồng vào tháng 6/2010.

 

Khi đi nhóm không phải lo lắng về con em mình, Vì song song với Buổi nhóm Thanh Tráng, Ban Nhi Đồng có chương trình cho các em.

- Giải đáp, thắc mắc về Y-khoa tổng quát - Bác sĩ Ly hướng dẫn.

 

Cố vấn về hôn nhân, gia đình, công việc, rắc rối trong cuộc sống,…. – Tiến sĩ Kim Dương hướng dẫn

- Camping : tổ chức vào tháng 8/2010.
- Đẩy mạnh việc thăm viếng & kết thân.
- Có những đề tài về:
Thảo luận Kinh Thánh, Hội Thảo về Hôn Nhân Gia Đình, Đố Kinh Thánh, Kiến Thức & Đời Sống, Câu Chuyện Đức Tin, Âm Nhạc & Kinh Thánh,…

 

 

 

Chủ đề trọn năm:  “Tăng Trưởng Ban Thanh Tráng”

 

 

Quý 1: “Tăng Trưởng Mối Liên Hệ Với Chúa và với nhau”

 Quý 2: “Tăng Trưởng Sâu Nhiệm trong Lời Chúa”

 Quý 3: “Tăng Trưởng Mối Quan Hệ trong Gia Đình”

 Quý 4: “Tăng Trưởng đem Bạn Hữu đến với Chúa”

 

 

 

 

 

Xin Thân Mời cùng đến Thờ Phượng Chúa với chúng tôi.


Trong Chúa Jesus Christ.