question-5

1.   Theo thống kê của vua Đa-vít thì có bao nhiêu lính trong Y-sơ-ra-ên? Bao nhiêu trong Giu-đa?2.   Chúa cho tiên tri Ê-li biết Ngài còn để dành lại cho Ngài bao nhiêu người trong Y-sơ-ra-ên "không có quỳ gối trước mặt Ba-anh, và môi họ chưa hôn nó"?


3.   Có bao nhiêu người con cháu Kê-hát, từ ba mươi đến năm tuổi, được Môi-se
và A-rôn kê sổ để giúp trong hội mạc?

question-4

 

 

Ban Biên Tập - vpcgg.org ( 07/2014 )

 

 

 

 

Comments  

 
0 #2 Dang Ba Tong 2014-08-13 06:18
1/ 2Sa mu ên 24:9
2/ 1 Các vua 19:18
3/ Dân số ký 4:34-36
 
 
+2 #1 Ban Biên Tập 2014-07-23 05:27
Có Quý Vị nào giải đáp dùm không?
Nhanh tay lên!!!

* Khi tham gia chỉ việc, đánh tên, đánh đúng theo symbols, rồi click "Send".

Cám ơn sự cộng tác.
Ban Biên Tập - vpcgg.org
 
oneway1