dockt

 

 

1. Trong bản nhạc rước hòm giao ước, ống quyển được thổi theo điệu gì? Đàn cầm được đánh theo giọng nào?


2. Ở đâu chép, "Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng"?


3. Câu Kinh Thánh nào là lời cầu nguyện cho Sáng Thế Ký 11:7 xảy ra?

"Thôi! chúng ta, hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người nầy với người kia."

 

 

Ban Biên Tập - vpcgg.org ( 01/2014 )

question-3

 

Comments  

 
-1 #6 Ban Biên Tập 2014-07-23 03:33
Xin Tuyên Bồ Kết Quả:

*1. Trong bản nhạc rước hòm giao ước, ống quyển được thổi theo điệu gì? Đàn cầm được đánh theo giọng nào?

Trả lời: "20. Xa-cha-ri, A-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, U-ni, Ê-li-áp, Ma-a-xê-gia, và Bê-na-gia, dùng ống quyển thổi theo điệu A-la-mốt; 21. Còn Ma-ti-thia, Ê-li-phê-lê, Mích-nê-gia, Ô-bết-Ô-đôm, Giê-i-ên, và A-xa-xia, đều dùng đờn cầm đánh theo giọng Sê-mi-nít, đặng dẫn tiếng hát.". (I Sử ký 15:20-21)

*2. Ở đâu chép, "Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng"?

Trả lời: Sáng thế ký 18:14a

3. Câu Kinh Thánh nào là lời cầu nguyện cho Sáng Thế Ký 11:7 xảy ra?

Trả lời: "9. Hỡi Chúa, hãy nuốt chúng nó, khiến cho lộn xộn tiếng chúng nó; Vì tôi thấy sự hung bạo và sự tranh giành trong thành.".(Thi-thiên 55:9)

Xin cho Đọc giả Ba Tong ở tận bên kia bờ biển Thái Bình Dương ( Sài gòn, Việt nam ) một tràng pháo tay tán thưởng thật giòn, dài và...

Đọc giả Ba Tong đã trả lời thật chính xác đúng hết cả 3 câu.

Nguyện Chúa ban phước trên sự đọc Lời Chúa của Quý Đọc giả .

Hẹn Kỳ Đố Kinh Thánh Kế Tiếp...

Ban Biên Tập vpcgg.org
 
 
+1 #5 ba tong 2014-07-20 18:18
1.1su ky 15:20,21
2.sang 18:14
3 thi thien 55:9
 
 
+1 #4 Dat Tai 2014-03-01 07:22
1. ống quyển thổi theo điệu A-la-mốt (I Sử-ký 15:20); đàn cầm đánh theo giọng Sê-mi-nít (I Sử-ký 15:21)
2. Sáng 18:14a
3. Sáng 10:5,18-20,31-32
 
 
0 #3 vy nhat 2014-02-11 19:20
nhanh gium cai di
 
 
0 #2 vy nhat 2014-02-11 19:19
câu nay kho qua khong tra loi duoc.
co ai tra loi duoc thi tra loi gium di
 
 
0 #1 Ban Biên Tập 2014-01-28 14:22
Có Quý Vị nào giải đáp dùm không?
Nhanh tay lên!!!

* Khi tham gia chỉ việc, đánh tên, đánh đúng theo symbols, rồi click "Send".

Cám ơn sự cộng tác.
Ban Biên Tập - vpcgg.org
 
oneway1