1. Ở đâu chép "Hãy dâng sự công bình làm của lễ, và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va"?


2. Nha sĩ nào đã vả má, và bẻ răng của kẻ ác?


3. Hạng người nào "nhẹ hơn sự hư không"?

question-4

 

 

 

 

Ban Biên Tập - vpcgg.org ( 11/2013 )

 

 

 

Comments  

 
0 #5 tuan hang 2014-02-11 19:24
kết quả rất chính xác không thể chính xác hơn
 
 
0 #4 vy nhat 2014-02-11 19:23
cảm ơn rất nhiều vì đáp án
 
 
+1 #3 Ban Biên Tập 2014-01-28 12:05
Xin Tuyên Bồ Kết Quả:

*1. Ở đâu chép "Hãy dâng sự công bình làm của lễ, và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va"?

Trả lời: "Hãy dâng sự công bình làm của lễ Và để lòng tin cậy nơi Ðức Giê-hô-va". (Thi-thiên 4:5)

*2. Nha sĩ nào đã vả má, và bẻ răng của kẻ ác?

Trả lời: "Vì Chúa đã vả má các kẻ thù nghịch tôi, Và bẻ gãy răng kẻ ác".(Thi-thiên 3:7b)

3. Hạng người nào "nhẹ hơn sự hư không"?
Trả lời:
Người Hạ Lưu và Người Thượng Đẳng
"Quả thật, người hạ lưu chỉ là hư không, Người thượng đẳng chỉ là dối giả; Nhắc để trên cân, chúng nó chỏng lên, Chúng nó hết thảy nhau đều nhẹ hơn sự hư không".(Thi-thiên 62:9)

Xin cho Đọc giả Tô Ngọc Phục Sinh ở tận bên kia bờ biển Thái Bình Dương ( Sài gòn, Việt nam ) một tràng pháo tay tán thưởng thật giòn, dài và...

Đọc giả Tô Ngọc Phục Sinh đã trả lời thật chính xác đúng hết cả 3 câu.

Nguyện Chúa ban phước trên sự đọc Lời Chúa của Quý Đọc giả .

Hẹn Kỳ Đố Kinh Thánh Kế Tiếp...

Ban Biên Tập vpcgg.org
 
 
+3 #2 tô ngọc phục sinh 2014-01-15 06:28
câu 1 thi thiên 4:5
câu 2 Đưc Chúa Trời (thi thiên 3:7)
câu 3 người hạ lưu, người thượng đẳng (thi thiên 62:9)
 
 
0 #1 Ban Biên Tập 2013-11-13 15:10
Có Quý Vị nào giải đáp dùm không?
Nhanh tay lên!!!

* Khi tham gia chỉ việc, đánh tên, đánh đúng theo symbols, rồi click "Send".

Cám ơn sự cộng tác.
Ban Biên Tập - vpcgg.org
 
oneway1