question-3

 

 

1. Câu nào có ý tương tự như Châm Ngôn 5:18b-19?

"Con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì, 19. Như nai cái đáng thương, và hoàng dương có duyên tốt, Nguyện nương long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, Và ái tình nàng khiến cho con say mê mãi mãi."

2. Áp-ra-ham chôn Sa-ra, vợ mình ở đâu? Tốn kém bao nhiêu tiền?

3. Tại sao Môi-se dời hài cốt của Giô-sép theo mình ra khỏi Ê-díp-tô?

question-6

 

 

 

Ban Biên Tập - vpcgg.org ( Aug/2013 )

 

 

 

Comments  

 
0 #4 Ban Biên Tập 2013-11-13 14:34
Xin Tuyên Bồ Kết Quả:

1. Câu nào có ý tương tự như Châm Ngôn 5:18b-19?
Trả lời: Truyền Đạo 9:9
>
> 2. Áp-ra-ham chôn Sa-ra,vợ mình ở đâu? Tốn kém bao nhiêu tiền?
Trả lời:
* Trong hang đá của đồng Mặc-bê-la nằm ngang Nam-rê tai Hếp-rôn, thuộc về xứ Ca-na-an (Sáng Thế Ký 23:17-19)
* 400 siếc-lơ bạc
(Sáng Thế Ký 23:15-16)
>
> 3. Tại sao Môi-se dời hài cốt của Giô-sép theo mình ra khỏi Ê-díp-tô?
Trả lời:
* Vì Giô-sép có bắt Dân Y-sơ-ra-ên thề quyết . (Xuất 13:19)

Xin cho Đọc giả lenakristtian@y ahoo
ở tận bên kia bờ biển Thái Bình Dương ( Hà nội, Việt nam ) một tràng pháo tay tán thưởng thật giòn, dài và...

Đọc giả lenakristtian@y ahoo đã trả lời thật chính xác đúng 2 câu, sai 1 câu.

Nguyện Chúa ban phước trên sự đọc Lời Chúa của Quý Đọc giả .

Hẹn Kỳ Đố Kinh Thánh Kế Tiếp...

Ban Biên Tập vpcgg.org
 
 
0 #3 Ban Biên Tập 2013-09-23 14:20
* Còn Ai nữa, nhanh tay lên trước khi tuyên bố kết quả!

Ban Biên Tập vpcgg.org
 
 
+3 #2 lenakristtian@yahoo. 2013-09-18 22:45
cau 1: Nhaca 1:7-9,
cau 2: Ap Ra Ham chon Sa Ra, vo minh tai hang da cua dong Mac-Be-La nam ngang Manm-Re tai Hep-Ron, thuoc ve xu Ca-Na-An. (theo Sang 23:19) va ton kem het 400 siec lo bac (theo Sang 23:15-16)
cau 3: vi theo Sang 50:24-25..."Theo loi Gio-Sep dan bao cac con trai cua Ysoraen the rang se doi hai cot cua Gio Sep ra khoi xu nay(tuc xu Edipto)". va Moi Se cung la 1 trong cac con trai cua Ysoraen nen phai giu va thuc hien loi ma cac to phu da the cung Gio Sep.
 
 
-1 #1 Ban Biên Tập 2013-08-05 09:49
Có Quý Vị nào giải đáp dùm không?
Nhanh tay lên!!!

* Khi tham gia chỉ việc, đánh tên, đánh đúng theo symbols, rồi click "Send".

Cám ơn sự cộng tác.
Ban Biên Tập - vpcgg.org
 
oneway1