happy_father

 

1. Người cha này là ai và được chép trong sách nào ?

"Con ơi! Chính Đức Chúa Trời cung cấp chiên con cho tế lễ thiêu".

Baihockt-52

2. Người cha nào thương con đến độ quen với mùi thơm của con (quen hơi) ?

"Nầy mùi hương của con ta, khác nào mùi hương của cánh đồng mà Đức Giê-hô-va đã ban phước".

3. Ở đâu chép?

  Người cha nào luôn thương nhớ và chờ đợi con về, từ đằng xa cha thấy nó thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn.

 

 

 

Comments  

 
+2 #4 Ban Biên Tập 2013-07-31 05:54
Xin Tuyên Bồ Kết Quả:

*1. Người cha này là ai và được chép trong sách nào ?
"Con ơi! Chính Đức Chúa Trời cung cấp chiên con cho tế lễ thiêu".
Trả lời: Áp-ra-ham (Sáng-thế ký 27:8b)

*2. Người cha nào thương con đến độ quen với mùi thơm của con (quen hơi) ?
"Nầy mùi hương của con ta, khác nào mùi hương của cánh đồng mà Đức Giê-hô-va đã ban phước".
Trả lời: Y-sác (Sáng-thế ký 27:27b)

3. Ở đâu chép?
"Người cha nào luôn thương nhớ và chờ đợi con về, từ đằng xa cha thấy nó thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn".
Trả lời: (Lu-ca 15:20b)

Xin cho Đọc giả Tô Ngọc Phục Sinh ở tận bên kia miền đông Hoa Kỳ ( Ashburn, Virginia - USA ) một tràng pháo tay tán thưởng thật giòn, dài và...

Đọc giả Tô Ngọc Phục Sinh đã trả lời thật chính xác đúng hết cả 3 câu.

Nguyện Chúa ban phước trên sự đọc Lời Chúa của Quý Đọc giả .

Hẹn Kỳ Đố Kinh Thánh Kế Tiếp...

Ban Biên Tập vpcgg.org
 
 
0 #3 Ban Biên Tập 2013-06-12 14:08
* Còn Ai nữa, nhanh tay lên trước khi tuyên bố kết quả!!!!

Ban Biên Tập vpcgg.org
 
 
+3 #2 tô ngọc phục sinh 2013-06-12 07:18
câu 1: áp ra ham. (sáng thế kí 22:8)
Câu 2: y-sác. (sáng thế kí 27:27)
Câu 3: người cha của đứa con trai hoang đàng. (lu-ca 15:20)
 
 
-2 #1 Ban Biên Tập 2013-06-02 06:09
Có Quý Vị nào giải đáp dùm không?
Nhanh tay lên!!!

* Khi tham gia chỉ việc, đánh tên, đánh đúng theo symbols, rồi click "Send".

Cám ơn sự cộng tác.
Ban Biên Tập - vpcgg.org
 
oneway1