"Trò Chơi Cơ Đốc"  - Trò Chơi Dựa Theo Kinh Thánh

playgroup-1
1. Đa-vít Tìm Vợ

Trò chơi cùng phái, theo đội hay chi đoàn
Dụng cụ gồm 2 khăn bịt mắt

Bối Cảnh từ Kinh Thánh:

Cô Mi-canh, thứ nữ vua Sau-lơ, đem lòng yêu Đa-vít là một hạ thần của vua Sau-lơ. Người ta tâu cho vua Sau-lơ hay, tin này vừa lòng vua, vì vua nghĩ thầm: “Ta sẽ gả nó cho Đa-vít, nó sẽ trở thành cái bẫy khiến Đa-vít sa vào tay quân Phi-li-tin.” (I Sa 8:20-21)

Gợi Ý:
-Tình yêu hôn nhân có sức rút từ trái tim con người tất cả can đảm, tin tưởng và quảng đại. Song nếu không tìm đúng “be sườn” của mình thì sẽ gặt hậu quả khôn lường.

Luật Chơi:
Hai người được cử ra bịt mắt làm Đa-vít và Tôn nương Mi-canh. Bắt đầu nghe hiệu còi Đa-vít gọi to: "Tôn nương, nàng ở đâu?" và Tôn nương đáp lại: "Thiếp đang ở đây!" Rồi chạy trốn để Đa-vít không bắt được mình. Sau ba lần gọi tên mà không tìm được Tôn nương thì Đa-vít phải chịu hình phạt đi bằng hai đầu gối đến ngửi một gốc cây gần nhất rồi trở về chỗ. Cử một người khác ra thay thế.

2. Con Sâu Đo

Chơi theo đơn vị đội
Luyện nhanh và khéo léo

Bối Cảnh từ Kinh Thánh:
Muôn vật là tốt lành do Chúa dựng nên. Dù là con sâu người ta hay chê cũng là tạo vật hữu dụng trong vũ trụ này. Chúng ta thử làm con sâu ấy để biết làm sâu cũng không phải là dễ đâu. Từ đó chúng ta sẽ quý muôn vật Chúa tạo dựng nên.

Luật Chơi:
Đội xếp hàng dọc từ mức khởi hành. Ngồi mông chấm đất, hai chân hơi co lại, hai tay đưa ra sau giữ 2 cổ chân người ngồi sau.
Sau lệnh khởi hành, toàn đội đồng tiến tới bằng cách đồng duỗi chân ra phía trước và đồng nhấc mông tới. Đội nào có người sau cùng đến mức trước mới thắng cuộc. Đội nào đứt đoạn thì bị loại.

 3. Vác Thập Tự Giá Theo Chúa

Trò chơi theo đơn vị đội (cùng phái)

Không cần vật dụng

Bối Cảnh từ Kinh Thánh:

Đoàn người Cơ đốc vác thập tự giá mình lên đồi Gô-gô-tha. Vai mang thập tự giá ôm thập tự giá bước đi trong hy sinh mỏi mệt, và cố gắng để đền tội mình.

Gợi Ý:
-Nếu ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá của mình mà theo Ta (Mat 17:24).
- Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát (Mat 10:22).
-Bỏ Ngài con biết theo ai, vì chỉ nơi Ngài mới có lời ban sự sống

Luật Chơi:
Người chơi theo đội đứng thành hàng dọc. Tay trái ôm thập tự giá bằng cách cầm lấy chân phải người đứng trên. Sau khi nghe lệnh “Gô-gô-tha”, các đội phải liên tiếp thẳng tới đích. Đội nào không đứt đoạn và người sau cùng vượt qua mức đến trước thì mới hoàn tất cuộc hành hương.

4. Lực Sĩ Sam-sôn

Chơi theo riêng phái

Tuổi càng lớn chơi càng vui

Bối Cảnh từ Kinh Thánh:
Sam-sôn được Chúa ban cho sức mạnh rất lớn. Ông có thể ném những người Phi-li-tin cách dễ dàng. Chúng ta hãy quyết tâm dùng quyền năng Chúa ném bỏ tội lỗi mình giống như vậy.

Luật Chơi:
Vẽ một vòng tròn rộng chừng 3 mét rồi chia người chơi thành 2 phe. Lần lượt từng 2 người một vào trong vòng tròn đẩy nhau, ôm nhau ném ra ngoài vòng tròn. Ai bị đẩy khỏi vòng thì người phe bị đẩy lên tiếp. Khi hết giờ chơi, phe nào còn nhiều người thắng.
Trò chơi có thể biến đổi: Cử từng 2 người lên đẩy nhau rồi sau cùng ai thắng sẽ vào vòng bán kết và cuối cùng vào vòng chung kết.

5. Hãy Cho Đi

Trò chơi đông người theo đội.
Mỗi đội cần một vật dụng cầm chuyền cho nhau.

Bối Cảnh từ Kinh Thánh:

Kinh Thánh chép: “Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh”. Hãy thử ban cho để kinh nghiệm sự nhận lãnh".

Gợi Ý:
-Người ta cần con hiểu họ, thương họ và ban cho họ điều họ đang cần!
-Lá lành đùm lá rách.
-Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

Luật Chơi:
Chia đội thành 2 đứng tại 2 đầu sân. Khi nghe truyền lệnh (Bằng còi: Hãy ban cho). Số 1 của mỗi đội chạy vượt qua vạch B trao vật cầm tay cho bạn đồng đội số 2. Số 2 chạy vượt qua vạch A, trao vật cầm tay cho bạn đồng đội số 3. Cứ thế đến người cuối cùng chạy lên đưa lên cho Chúa Giê-xu (người điều khiển) để lãnh phần thắng.

6. Chồn Rượt Gà

Chơi theo nhóm
Dành cho các em nhỏ

Luật Chơi:
Đội làm gà đứng thành hàng dọc, hai tay giữ chặt thắt lưng đồng bạn đứng trước. Đấu thủ làm gà mái đứng hàng đầu.
Sau khi lệnh chơi bắt đầu, đội làm gà phải luôn giữ chặt thắt lưng và len lỏi trốn tránh, đừng cho chồn chạm vào mình, chỉ riêng đấu thủ làm đầu gà mới được chạm vào chồn. Nếu chồn bị chạm thì cả đội chồn thua. Trái lại, nếu gà bị trượt tay hay bị chồn đập phải cũng thua (phải loại ra ngoài). Nếu chồn bắt được một nửa số gà thì toàn đội gà thua cuộc.

7. Có Phải Con Không

Chơi trong phòng
Chơi chung không dụng cụ
Trong 12 môn đệ Chúa có kẻ đã phản bội anh em ra đi giữa đêm tối. Chúa bảo cho họ hay ý định đó nhưng không ai biết ai là kẻ phản anh em.

Gợi Ý:
-Mỗi lần phạm tội là mỗi lần phản bội tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
-Dù có ra khỏi nhà, đi phương xa vạn dặm mà cứ mang theo tất cả tật xấu, cả con người cũ, thì có khác gì ở nhà đâu?

Luật Chơi:
Người chơi tụ tập trong phòng. Trưởng cho một em ra khỏi phòng trong khi các em khác nhắm mắt lại. Khi nghe lệnh mở mắt ra, các em đoán xem ai thiếu. Ai tìm ra trước nhất và nhanh nhất thắng cuộc.

8. Hí Trường Tuận Đạo

Nhiều người chơi
Không cần dụng cụ

Bối Cảnh từ Kinh Thánh:

Rất nhiều người tôi tớ Chúa ngày xưa trong Kinh Thánh thường bị quăng vào lò lửa (Đa 3:16-27) hoặc miệng sư tử để làm trò vui cho nhà vua (Đa 6:17-25).

Gợi Ý:
- Tránh gian khổ thì chúng ta không thể tăng trưởng thuộc linh.
- Đau khổ không những giúp con can đảm nhẫn nại, nhưng còn giá trị kinh nghiệm sự cứu chuộc rất lớn lao, kinh nghiệm sự thương khó của Chúa Giêxu.

Luật Chơi:
Người chơi làm thành hai vòng tròn đồng tâm. Các vòng tròn cầm tay nhau như thể một hý trường hai vòng. Cử một người làm sư tử ở trong vòng tròn nhỏ, sư tử không phải đuổi theo đúng đường đi của vị tử đạo. Cử một người làm vị tử đạo chạy ở ngoài vòng tròn lớn. Nghe hiệu hai vòng tròn cầm tay nhau xoay quanh - ngược chiều nhau. Sư tử bắt đầu đi ăn thịt các vị tử đạo. Còn vị tử đạo chỉ được chạy xung quanh vòng tròn lớn hay chạy vào trong tâm mà không được chạy ra xa khỏi vòng tròn.

9. Đavít Diệt Gô-li-át (1)

Trò chơi đông người
Không cần dụng cụ

Bối Cảnh từ Kinh Thánh:
Đa-vít đáp cùng người Phi-li-tin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên, mà ngươi đã sỉ nhục. (I Sa 17:45)

Gợi Ý:
-Những điều thế gian coi là yếu đuối, thì Đức Chúa Trời chọn để bêu nhuốc những gì là mạnh mẽ (I Cô 1:27).

Luật Chơi:
Người chơi chia thành hai phe đều nhau mỗi người nhận một số. Hai phe đứng ở hai đầu sân. Bắt thăm để ứng chiến trước. Ai được ứng chiến thì đứng lên phía trước đoàn quân mình cách khoảng 5 mét và gọi số bên đối phương. Ai được gọi thì mang danh: "Đa-vít gọi Gô-li-át số ... " Số được gọi chạy sang đập vào tay Đa-vít 3 cái rồi chạy trở về. Đoàn quân Đa-vít chạy đuổi theo Gô-li-át. Nếu đập (chạm vào) được người Gô-li-át thì Gô-li-át chết (phải đi tù!). Bên Đa-vít thắng được gọi tiếp tục. Nếu thua thì bên đối phương được cử người ra gọi. Tù binh được cầm tay nhau để chờ sang cứu. (Nếu người sang cứu không bị bắt lại.)

10b- Đa-vít Diệt Gô-li-át (2)

Trò chơi đông người (chia thành hai phe A và B)
Không cần dụng cụ

Trên bãi đất rộng, Đa-vít đã lừa giết Gô-li-át một cách bất ngờ bằng chính chiếc nỏ bắn đá thô sơ (I Sam 17:48-51).

Gợi Ý:
-Nực cười châu chấu đá xe,
Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng!
-Đa-vít tin tưởng vào Giê-hô-va Đức Chúa Trời khi ra chiến trận: Ngài sẽ nộp quân thù trong tay ông.

Luật Chơi:
Người chơi đứng dọc theo chiều dài hai bên đầu sân, mỗi phe đứng một bên. Mọi người bên phe B giơ tay ra trước. Phe A cử một người sang phe B, đập vào tay người phe B (bất cứ ai) ba cái. Đến cái thứ ba đập trúng tay ai thì người đó phải đuổi bắt người phe A vừa đập trúng tay mình. Nếu bắt được (hay chạm vào người được) thì người phe A đó phải bị loại ra\. Sau đó một người trong phe B được sang đập phe A. Còn nếu không đuổi được thì người đuổi phải bị loại và một người khác trong phe A tiếp tục sang đập phe B. Cuối cùng phe nào còn lại hai người thua. (Có thể chơi theo giờ, và khi hết giờ bên nào còn nhiều quân sẽ thắng.)

10. Kết Hôn Tại Vườn Êđen

Trò chơi đông người
Cho mọi lứa tuổi

Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Khi Chúa dẫn Êva đến cùng Ađam, ông đã nhận ra "Đây là xương tôi, là thịt tôi”.

Gợi Ý:
-Đức Chúa Trời chúc lành cho đời sống gia đình.
-Sự gì Đức Chúa Trời kết hợp, loài người không được phân ly (Mat 19:46).

Luật Chơi:
Người chơi làm thành 2 vòng tròn đồng tâm. Chọn 2 người làm A-đam và Ê-va. A-đam ở ngoài vòng tròn, còn Ê-va ở trong vòng tròn. Người chơi trên 2 vòng tròn cầm tay nhau vừa đi vòng tròn (đối chiều nhau) vừa hát. Trong khi đó cố giữ cho A-đam và Ê-va không được chạm tay nhau. Khi đã chạm tay nhau được thì 2 người khác ra thay thế.

11. Duyên Thầm

Trò chơi đông người
Không cần dụng cụ

Luật Chơi:
Người chơi đứng 2 người một cặp, đứng rải rác trên sân chơi. Chỉ định 2 người làm đôi kết duyên, nhưng một trong 2 người không chịu bỏ trốn. Người kia chạy đuổi theo. Người chạy kết duyên với người khác đang đứng trong các đôi trên sân. Tất nhiên người thứ 3 (người phía ngoài) phải chạy tìm người khác để kết duyên. Nếu ai bị bắt thì hai người coi như đã được kết duyên. Đôi này được chỉ định một đôi khác ra thay thế làm kẻ chạy người đuổi.

Cách Khác: Khi bị bắt rồi thì người bị bắt sẽ trở thành con chó bò xuống để người kia dắt đem về chuồng. Hai người được chỉ định đôi khác ra làm kẻ chạy người đuổi.

12. Sói Rừng Và Chiên

Trò chơi đông người
Không cần dụng cụ
Muông sói bắt chiên và đoàn chiên phải tan tác. (Giăng 10:12).

Gợi Ý:
-Tôi tớ không lớn hơn chủ! Nếu họ đã bắt bớ Ta, họ cũng sẽ bắt bớ các ngươi. (Giăng 15:20)

Luật Chơi:
Từ 2 đầu sân chơi vẽ 2 khung làm chỗ nhốt chiên. Người chơi chia làm 2 và đứng ở trong hai chuồng chiên. Cử ra 3 người làm sói đứng trên sân. Khi có hiệu còi chơi, hai đàn chiên ở trong hai chuồng chạy sang đổi chỗ nhau. Trong khi đó 3 con sói cố gắng bắt chiên, nếu chiên không chịu ra thì sói có thể vô chuồng bắt. Bắt được 10 người thì tù tì để chọn 3 người ra thay thế sói.

13. Nhà Thiện Xạ Đa-vít

Trò chơi đông người
Vật dụng: Một trái banh nhỏ

Bối Cảnh từ Kinh Thánh:

Đa-vít không quen mặc áo giáp, thắt gươm khi ra chiến đấu với Gô-li-át. Ông chỉ có một vũ khí duy nhất: Lòng tin vào Đức Chúa Trời và chiếc trành (ná) ném đá.

Gợi Ý:
-Trăm hay không bằng tay quen.
-Mạnh dùng sức, yếu dùng chước.

Luật Chơi:
Vẽ một vòng tròn lớn mọi người chơi đúng trong vòng tròn. Chỉ định một người làm nhà thiện xạ Đa-vít. Cậu Đa-vít đứng vào giữa vòng tròn, tay cầm trái banh và nghe hiệu còi thì tung banh rồi bắt lấy banh. Trong khi tung banh lên thì mọi người cố chạy cho xa. Khi đã bắt được banh Đa-vít hô lớn: NGƯNG! Mọi người phải đứng lại và Đa-vít nhằm ném vào một người nào đó. Nếu ném trúng người đó phải vào làm Đa-vít thay thế. Nếu ném trật thì bị làm Đa-vít tiếp. Nếu ném tới lần thứ ba mà cũng không trúng người nào thì Đa-vít phải cò cò một vòng quanh sân rồi tiếp tục chơi lại. (Có thể chọn Đa-vít khác để chơi lại.)

Ghi chú: Để cho các Đa-vít yếu hay khoẻ được "cân xứng", trưởng điều khiển có thể đứng ra tung banh để cho độ banh tung lên cao bằng nhau.

14. Lượm Ma-na

Nhiều người chơi
Vật dụng: Khăn, giầy, dép...làm man-na

Trước lời than trách của dân trong sa mạc, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho họ Manna làm của ăn hằng ngày. (Xuất 16:4-5).

Gợi Ý:
-Chúa Giê-xu cũng ban cho chúng ta Bánh Hằng Sống là chính Thân Thể ngài làm lương thực thiêng liêng trên đường về quê trời. (Mat 26:26-29)
-Dù thiếu tất cả, dù mất tất cả, nhưng cò Thân Thể là còn tất cả vì con có Chúa Thiên Đàng dưới đất.

Luật Chơi:
Vẽ một vòng tròn trong đó tượng trưng miền đất phì nhiêu được ban man-na dư dật, ai muốn bao nhiêu tùy ý\. Nơi đây bỏ các thứ khăn, giầy, dép...
Vẽ một vòng tròn khác, đồng tâm, lớn hơn vòng tròn thứ nhất. Người chơi làm dân Do Thái đứng ở ngoài vòng tròn lớn. Khi nghe hiệu của Môise, dân Do Thái tiến vô lượm ma-na tùy thích. Ai lượm được nhiều thì no thỏa (thắng cuộc).
Để trò chơi thêm hào hứng, Môise có thể ra lệnh cho hai người một buộc chân vô nhau trước khi tiến vào lượm ma-na. Có thể thi đua từng đội rồi vô chung kết. Cũng có thể cho 3 người cột chân để trò chơi khó hơn, v.v.

15. Chúa Tìm Phi-e-rơ

Nhiều người chơi
Không cần dụng cụ

Bối Cảnh từ Kinh Thánh:
Khi Phi-e-rơ sợ bị giết nên trốn khỏi thành. Nhưng Chúa đã tìm đến, vai vác thập tự giá và nói với Phi-e-rơ: "Thầy vào thành chịu chết một lần nữa." Phi-e-rơ hiểu ý Chúa muốn mình chịu chết nên quay trở lại.

Gợi Ý:
-Làm việc thiện chưa phải là môn đồ, làm vì xem đó là sứ mệnh Chúa Giê-xu Christ mới là môn đồ.

Luật Chơi:
Người chơi xếp thành các hàng dọc, khoảng cách từ người nọ đến người kia bằng một sải tay (cầm tay nhau được). Cử một người làm Phi-e-rơ chạy trốn và một người làm Chúa đi tìm. Hai người này chỉ được chạy theo hàng dọc hay ngang mỗi khi có lệnh đổi hướng. Các người đang nắm nắm tay nhau theo hàng rời tay quay về hướng phải và đưa tay nắm tay người mới bên cạnh. Chúa tìm gặp được Phi-e-rơ là thắng cuộc.

16. Chiên Ngoan Về Chuồng

Chơi theo đơn vị đội
Mỗi đội cần 1 gậy và 1 ống lon.

Bối Cảnh từ Kinh Thánh:
Anh em con ông Gia-cốp được cha sai đi chăn chiên tận nơi miền núi xa xăm. Đã lâu ngày không thấy về nên ông Gia-cốp sai con út đi nhắn anh em lùa chiên cừu về chuồng cho cha.

Gợi Ý:
- Chúa Giê-xu là mục tử tốt lành: Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo ta. Người chăn chiên tốt thí mạng mình vì Chiên.
- Các em Môn Đồ Đội Trưởng Đội Phó phải theo gương Chúa.

Luật Chơi:
Mỗi đội sẽ dẫn một con chiên về với cách sau đây:
Dùng gậy lùa ống lon từ đầu sân về cuối sân vòng qua cột cờ lùa về chỗ trao cho người kế tiếp. Cũng vậy, người kế tiếp lùa lên cùng một kiểu như người trước. Đội nào lùa xong trước thắng cuộc.

17. Người Gieo Giống

Trò chơi đông người
Không cần dụng cụ

Gợi Ý:
-Mảnh đất cuộc sống đang chờ người Thiếu Nhi Thân Thể gieo hạt yêu thương, hạt vâng lời, hạt vui vẻ, hạt chăm học, v.v...
-Xem quả mà biết cây (Mat 12:33).
-Gieo giá gặt bão.

Luật Chơi:
Tất cả ngồi thành vòng tròn. Trưởng chọn một người ra làm người gieo hạt giống. Người đó mang hạt đi gieo, có hạt đen, hạt đỏ, hạt vàng...bằng cách chạy vòng phía ngoài và đập vào đầu những người ngồi vòng tròn miệng nói lớn: Đậu đen, đậu đỏ, đậu vàng ... Những hạt giống mang tên Đen mới phải đứng lên chạy đua ngược chiều với người gieo để về chỗ. Nhi đó người gieo giống cố chạy nhanh hơn để chiếm chỗ của người đậu Đen. Người nào không chiếm được chỗ ngồi phải làm người gieo giống và trò chơi tiếp tục.

18. Ý Dân Ý Trời

Trò chơi dành cho đội
Vật dụng: tùy ý chọn

Bối Cảnh từ Kinh Thánh:
Vì Lời Chúa ở rất gần ngươi, nơi miệng ngươi, nơi lòng ngươi, để ngươi thi hành (Phục 30:14). Dân Chúa ngày xưa đã tin vào cầu ý Chúa. Họ thường tụ tập lại cùng nhau cầu mong ý trời tỏ hiện, soi cho họ biết thiên ý Ngài.

Gợi Ý:
-Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. (Mat 6:10) -Nếu có thể được, xin cất chén đắng này đi, nhưng một theo ý Cha, đừng theo như ý Con. (Mat 26:42).
-Hoạt động không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa. Máy móc tứ động có thể làm hơn con.

Luật Chơi:
Người chơi ngồi thành vòng tròn. Chỉ định một người vào giữa vòng và cho người này bịt mắt, hoặc cúi xuống để cầu xin thiên ý. Đặt 4, 5 đồ vật ở trước mặt. Những người ngồi xung quanh sẽ đồng nhau chỉ định một đồ vật nào đó trong 4,5 dồ vật đặt ở trước măt. Sau khi thấy mọi người đã đồng ý tức là ý trời, ý dân được thể hiện. Người bị bịt mắt mở ra và đoán xem vật nào là vật đã được dân, trời công nhận.
Đoán sai phải bịt mắt lại\. Đoán đúng thì được về chỗ và người khác lên thay thế.

19. Diệt Quân Thù

Trò chơi đông người
Vật dụng: Một trái banh nhỏ

Bối Cảnh từ Kinh Thánh:
Đa-vít được thiên hạ nhảy múa ca tụng rằng: "Sau-lơ hạ được hàng ngàn, và Đa-vít hàng vạn!" (Ês 29:5).

Gợi Ý:
-Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu.
-Người chí khí không tứ mãn. Óc tứ mãn như bức tường ngăn con xa Đức Chúa Trời, xa anh em, xa tất cả, và con không cần ai nữa.

Luật Chơi:
Để quân đội mình thành những nhà thiện xạ, Vua Đa-vít thường tập trận như sau: Chia quân làm hai phe A và B. Mỗi phe chiếm trọn một nửa sân chơi. Hai bên sẽ bốc thăm để được ném trước.
Thí dụ: Bên A được ném trước, có quyền di chuyển trên phần đất mình để lựa chiều ném vào đối phương (bên B). Nếu bên B bị ném trúng sẽ phải sang bên A chịu tù. Bên A được ném tiếp. Nếu ném trật thì bên B được ném bên A. Muốn cứu tù thì bên bị ném phải bắt được banh trước khi banh trạm đất. Mỗi lần như vậy cứu được một tù binh. Banh trạm đất trước khi trúng người không được kể là thắng.
Khi hết giờ chơi, đội nào có nhiều tù nhân sẽ thắng

20. Ném Đá Ma-ri Ma-đơ-len

Trò chơi dành cho đội
Không cần vật dụng

Bối Cảnh từ Kinh Thánh:
Sau khi bắt được Ma-ri Ma-đơ-len phạm tội ngoại tình, dân chúng tụ nhau lại để tìm cách ném đá bà. Đó là hình phạt thời dân Do Thái thường làm cho kẻ phạm tội.

Gợi Ý:
- Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa. (Giăng 8:11).
-Ta không nói phải tha đến 7 lần, mà đến 70 lần 7 (Mat 19:22)
- Đừng xét đoán để khỏ bị đoán xét (Mat 7:1).
-Trách người một, trách ta mười; bởi ta bạc trước, cho người tệ sau.

Luật Chơi:
Mọi người ngồi thành vòng tròn, chỉ định một người cúi đầu xuống để các bạn khác ký nhẹ lên đầu một cái (chỉ một người ký trúng) rồi ngẩng đầu lên và đoán xem người nào đã ký đầu mình.
Nếu đoán sai phải cúi xuống chịu ký tiếp. Nếu đoán trúng người ký đầu bị thay thế\.

21. Thầy Bói Ba-la-am

Trò chơi dành cho đội

Vật dụng: Khăn bịt mắt

Bối Cảnh từ Kinh Thánh:
Balaam là thầy bói đã gây hại cho dân Y-sơ-ra-ên bằng thủ đoạn rất nham hiểm là dụ họ phạm tội tà dâm với dân ngoại. Dù Chúa đã cảnh cáo ông nhưng ông vì tham lam nên cuối cùng đã bị chết chung với người ngoại gian dâm.

Luật Chơi:
Người chơi dứng rải rác trong nhà. Chọn một người bịt mắt lại đi tìm bắt những người kia. Ai bị bắt phải đứng lại để người bịt mắt sờ mặt mũi, tay chân và đoán xem người đó tên gì.
Nếu đoán trúng người đó phải thay thế bịt mắt. Nếu đoán sai tới lần thứ ba sẽ phải chịu một hình phạt nào đó. Sau khi bị phạt sẽ được chọn người khác để thay thế.

22. Đi Theo Tiếng Gọi

Chơi theo đội
Mỗi người một khăn bịt mắt

Bối Cảnh từ Kinh Thánh:

Trong đêm trường thanh vắng, Chúa đã gọi Sa-mu-ên. Cậu sốt sắng lên tiếng đáp trả: "Này con đây, xin Chúa hãy phán vì con đang lắng tai nghe!"

Gợi Ý:
-Thưa "Vâng" thì dễ, nhưng hãy xem Chúa Giê-xu đã theo tiếng gọi cho đến chết trên thập tự giá. Hãy từ bỏ mình, vác thập tự giá mỗi ngày và theo Chúa.
-Không vâng lời, dù có thực hiện những công trình vĩ đại cũng không đẹp lòng Chúa.

Luật Chơi:
Các đội đứng thành hàng dọc trước vạch khởi hành. Họ sẽ đi qua một quãng đường dài có nhiều chướng ngại vật.
Mỗi người trong đội đều bịt mắt, tay đặt lên vai người đứng trước. Đội trưởng không bịt mắt, tay cầm còi để điều khiển đội mình. Đội trưởng đi cách xa đội mình 5 bước. Mỗi lần đụng phải chướng ngại vật trên đường bị trừ điểm. Đội nào còn nhiều điểm thắng cuộc. Có thể thi qua từng đội một. Các đội khác đứng coi hoặc làm chướng ngại vật cản đường.

23. Anh Em Một Nhà

Trò chơi chung mọi người
Không cần dụng cụ

Bối Cảnh từ Kinh Thánh:
Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta có một cha chung, Đấng ngự trên trời, hằng thấu suốt tâm tư và luôn chăm sóc chúng ta. (Mat 23:9; 6:9)

Gợi Ý:
-Tứ hải giai huynh đệ: Bốn bể đều là anh em.
-Chúng ta tuy nhiều, nhưng là một tấm bánh, một thân thể, vì hết thảy chúng ta đồng thông hưởng cùng một tấm bánh (I Côr 10:17)
- Là anh chị em cùng một Cha trên trời, chúng ta phải yêu thương, giúp đỡ, và phải biết tên nhau.

Luật Chơi:
Người chơi đứng thành vòng tròn. Mỗi người cố gắng học và nhớ tên của hai người bên cạnh mình. Trưởng chỉ vào bất cứ người nào đồng thời nói PHẢI hoặc TRÁI thì người đó phải đáp lại bằng cách nói tên của người bên cạnh.
Thí dụ: Trưởng chỉ và nói Trái, người đó phải đáp lại tên của người đứng bên trái mình. Nếu nói sai người ấy phải lên thay cho trưởng. Trò chơi cứ thế tiếp tục để mọi người học tên nhau. Có thể thay đổi bằng cách: Nếu nói sai tên người bên cạnh mình thì phải chạy đổi chỗ cho người khác để học tên mới.

24. Hãy Theo Ngài

Trò chơi dành cho đông người
Không cần dụng cụ

Bối Cảnh từ Kinh Thánh:

Sau ngày Chúa Giê-xu về trời, các môn đồ đi khắp nơi giảng đạo và tìm thêm môn đệ khác cộng tác với mình trong việc loan truyền Tin Lành. (Mác 16:19-20)

Gợi Ý:
- Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
- Không chịu theo Chúa, nhưng con đành làm nô lệ, theo ý riêng của người nọ, người kia!

Luật Chơi:

Dân chúng thích ai thì tìm đến vị đó để nghe giảng và làm môn đệ\. Trò chơi diễn tiến như sau:
Tất cả chơi theo đơn vị đội\. Mỗi đội sẽ nhận một mật lệnh riêng do Đội Trưởng chỉ định. Có thể dùng tiếng kêu của Ma-thi-ơ (bò rừng), Mác (Sư Tử), Giăng (Phượng Hoàng), v.v. để thu đội mình lại\.
Sau khi nhận tiếng kêu rồi, mỗi người sẽ đi tản rộng ra khắp sân chơi và bịt mắt lại\. Chúa phán: HÃY THEO NGÀI! Thì mọi người kêu tiếng kêu của đội để tìm nhau\. Đội nào tìm nhau đủ và xong trước thắng cuộc.

25. Làm Nổi Danh Chúa


Trò chơi đông người

Không cần dụng cụ

Bối Cảnh từ Kinh Thánh:

Khi dân chúng đến hỏi Giăng: "Ông có phải là Đấng Christ hay có Đấng nào khác nữa\?" Giăng đã trả lời họ "Có Đấng còn trọng hơn tôi, Ngài đến sau tôi. Ngài phải nổi lên còn tôi phải hạ xuống."

Gợi Ý:
- Hy sinh là nhìn thấy Chúa Christ hiện diện nơi người chung quanh.
- Môn Đồ là làm cho người chung quanh nhận ra Chúa Giê-xu Christ hiện diện nơi mình.

Luật Chơi:
Để tôn vinh Chúa Giê-xu ta chơi trò chơi này:
Tất cả đứng thành vòng tròn. Một người được chỉ định vào giữa làm ông Giăng Báp-tít (Tiền Hô), người này loan cho mọi người biết Chúa Giê-xu bằng cách chỉ vào ai thì người đó đứng yên, còn hai người đứng bên phải ngồi xuống.
Người nào làm sai phải lui ra khỏi vòng một bước và ngồi xuống. Ai còn lại cuối cùng là Chúa Giê-xu vinh thắng.

26. Kêu Danh Tác Giả Sách Phúc Âm

Trò chơi chung đông người
Không cần vật dụng

Bối Cảnh từ Kinh Thánh:

Mỗi tác giả viết sách Phúc âm đều mang một dấu riêng: Ma-thi-ơ - Đầu bò, Mác - Sư tử, Luca - Hình người, và Giăng - Phượng hoàng.

Gợi Ý:
- Đặt tên 4 nhóm theo thứ tự từ 1 đến 4. Nhóm một mang tên Ma-thi-ơ, nhóm hai mang tên Mác, nhóm ba mang tên Lu-ca, nhóm bốn mang tên Giăng.

Luật Chơi:
Người chơi đứng thành vòng tròn. Khi quản trò đến trước mặt ai và hô tên 4 tác giả viết 4 sách Phúc âm, thì người đó phải đáp lại bằng dấu hiệu của mình.

Thí dụ: Quản trò hô Ma-thi-ơ, người đối diện phải đáp “Là Vua”. Quản trò hô “phúc âm Ma-thi-ơ” thì người đối diện phải đáp là “Sư tử”

Ai đáp sai sẽ phải vào thay thế hoặc sẽ được đón nhận một hình phạt nhỏ.

Đề Mục; Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng
Mô tả về Chúa Giê-xu là Vua là đầy tớ, là Con Người, là Đức Chúa Trời
Đặc Danh
4 con thú Phúc âm
“Sư tử” Phúc âm
“Bò tơ” Phúc âm
“Con người” Phúc âm
“Chim ưng”


27. Vồ Chim Cun Cút

Trò chơi đông người tham dự
Vật dụng: Một trái banh

Bối Cảnh từ Kinh Thánh:
Ăn Ma-na hoài cũng chán, dân Do Thái thèm thịt. Chúa ban cho họ thịt chim cun cút. Họ tranh nhau vồ bắt đem về cho dòng họ mình (Xuất 16:12-13)

Gợi Ý:
- Đức Chúa Trời là Đấng Quan Phòng, thường lắng nghe dân Ngài\. Đức Chúa Trời sẽ ban mọi thứ ta cần (Phil 4:19).

Luật Chơi:
Người chơi được chia thành hai phe A và B trên một sân rộng. Mỗi bên chọn một người làm Thủ Môn (kho giữ chim) đứng trong một vòng tròn nhỏ ở cuối sân. Nhưng kho bên A thì đặt tại bên B, và kho bên B đặt tại bên A.
Mỗi bên gắng tìm bắt banh (tượng trưng cho chim cun cút bay tới) bắt lấy và chuyền cho nhau đem về kho (thủ môn) của phe mình. Mỗi lần bắt trúng, thủ môn được một điểm.
Điều kiện chuyền banh: Chỉ được chạy 3 bước rồi phải chuyển cho người khác. Không được đá banh mà chỉ dùng tay bắt banh mà thôi. Thủ môn không được ra ngoài vòng bắt banh.

28. Ngước Mắt Lên Trời

Chơi cùng phái theo đội (cùng phái)
Vật dụng: một cây gậy

Bối Cảnh từ Kinh Thánh:
Dân Do Thái ước mong Đấng Cứu Thế đến suốt bốn ngàn năm. Ngày ngày họ thường ra ngước trông lên trời cầu nguyện (Ês 45:8).

Gợi Ý:
- Sau lời cầu chính thức của Hội Thánh, lời nguyện của trẻ em và bệnh nhân rất đẹp lòng Chúa.

Luật Chơi:
Tất cả đứng thành vòng tròn theo đội, hai tay lên hông và di chuyển theo điệu hát "Trần gian ơi hãy ngước trông lên..." Chọn 2 người cầm gậy chắn ngang vòng tròn để mọi người phải chui qua bằng cách ngửa người ra phía sau. Vòng đầu gậy ở mức ngang vai, vòng 2 hạ xuống ngang ngực, vòng ba xuống ngang bụng... Cứ thế hạ thấp dần.
Ai bị té hoặc dụng người vào gậy sẽ bị loại ra ngoài trong khi trò chơi cứ vẫn chơi tiếp tục. Đội nào nhiều người đứng vững sau cùng sẽ thắng.

29. Sam-sôn - Sư Tử - Thiếu Nữ Đê-li-la

Bối Cảnh từ Kinh Thánh: Trong Kinh Thánh có chép về Sam-sôn, một chàng trai có sức mạnh do Chúa ban, có thể chiến thắng cả sư tử bằng tay không; thế nhưng lại.. luỵ vì tình! Hu..hu…thật tội nghiệp.
Mời các bạn trong cộnh đồng thể hiện lại câu chuyện này qua trò chơi sau: chia các bạn thành 2 nhóm, mỗi nhóm chọn ra 1 nhóm trưởng, 2 nhóm đứng lưng đối nhau.
Nhóm trưởng sẽ chọn cho nhóm mình một nhân vật hoặc là Sam-sôn hoặc là Thiếu Nữ hoặc là Sư tử. (Không để nhóm kia biết nhóm mình chọn nhân vật nào).

Luật Chơi: Sam-sôn thắng sư tử, Sư tử thắng Thiếu Nữ, thiếu nữ thắng Samsôn. (Như vậy cả 3 nhân vật điều có khả năng chiến thắng, thua như nhau).
Sau khi các nhóm đã chọn xong nhân vật, quản trò đếm tới 3, 2 nhóm nhảy quay mặt vào nhau và có cử chỉ như sau:
  *Nếu chọn Sam-sôn: nhảy vào và giơ 2 cánh tay thể hiện sự khoẻ mạnh của chàng dũng sĩ.
  *Nếu chọn thiếu nữ: quay vào yểu điệu của tiểu thư.
  *Nếu chọn sư tử: nhảy vào và tay vồ như sư tử chụp mồi.
Sau 3 lần nhóm nào thua nhiều thì bị phạt.

30. Chiếc Hộp Nhiệm Mầu

1/ Chuẩn bị một cái hộp nhỏ.

2/ Cho những đồ vật sau vào trong hộp: viết chì, gôm tẩy , bong bóng, chìa khoá, xin-gum, kẹo…

Luật Chơi: Mời một bạn lấy một vật bất kỳ trong chiếc hộp này ra. Ví dụ lấy “chìa khoá”. Yêu cầu bạn đó mô tả tình yêu của Chúa dành cho bạn đó. Từ đó phải bắt đầu bằng ký tự đầu tiên của món đồ vật bạn đó lấy ra: chìa khoá “c” Sau đó bạn sẽ hỏi:
1. Đồ vậy đó giống tình yêu Chúa như thế nào?
2. Đồ vậy đó không giống tình yêu Chúa như thế nào?

Bài học: Quanh ta có nhiều người biết về Chúa nhưng chưa kinh nghiệm về Chúa. Sau đó hãy để cho các thành viên suy nghĩ về Chúa!

31-Tìm Chiên Lạc

Bối Cảnh từ Kinh Thánh:
• Để có một người tin Chúa, bản thân người đó phải trải qua rất nhiều thử thách vì vậy hãy chăm sóc và quan tâm hơn nữa những tân tín hữu để họ không bị cô đơn, không lùi bước theo Chúa.
• Quá trình rao giảng Tin Lành cũng thật khó khăn (hình ảnh người chủ) vì vậy hãy yêu quí và tôn vinh những người rao giảng Tin Lành (Mục sư, truyền đạo, chứng nhân tình nguyện…)

Luật Chơi:
1/ Quản trò cho những người không chơi đứng xếp thành vòng tròn bên ngoài.
2/ Ba người được cử ra thì: một người làm chủ chiên, một người làm chiên lạc, và một người làm bò. Tất cả đều phải bịt mắt bằng khăn quàng, và chỉ có thể đi lại trong vòng tròn mà thôi.
3/Người điều khiển thổi một tiếng còi thì bắt đầu quá trình tìm kiếm chiên. Chiên con sẽ kêu “be be”. Bò con sẽ kêu “humn bò”. Thỉnh thoảng con bò lại kêu “humn bò” và con chiên lại kêu “be be” cho chủ chiên dễ tìm.
4/ Để cho tro chơi vui và thú vị: các bạn bên ngoài cũng kêu “be be” và “humn bò” (càng nhiều, càng to thì càng vui) và để đánh lạc hướng người chăn, khó tìm được chiên…
5/ Khi chủ chạm được chiên thì thắng cuộc, rủi đụng phải bò thì thua, tiếp tục tìm kiếm.

32-Học Kinh Thánh Bằng Bong Bóng

Chuẩn Bị:

1/ Bạn cần chuẩn bị những câu hỏi liên quan đến vấn đề cần chia sẻ.
2/ Cho mỗi câu hỏi vào mỗi bong bóng. Tuỳ thuộc vào số lượng câu hỏi bạn sẽ có nhiều hay ít bong bóng.

Luật Chơi:
Mỗi người sẽ chọn (hoặc háy và chuyền bong bóng) một bong bóng, làm bể chúng và trả lời câu hỏi bên trong.
Bạn có thể áp dụng nội dung này cho các buổi sinh hoạt có bạn mới (thông tin cơ bản được cho vào trong bong bóng ) hoặc nhóm thông công….Và tuỳ thuộc vào buổi nhóm, buổi sinh hoạt, bạn có thể yêu cầu người khác làm bể bong bóng bằng cách…ngồi lên, để giữa lưng của 2 người và ép lại đến khi bể bóng…hoặc để giữa trán và ép bể.

33- Con Bò Vàng

Thể loại:
Trò chơi áp dụng trong những dịp tổng kết cuối năm hoặc sinh hoạt, họp bạn, lửa trại.
Trò chơi này cần có thời gian và chuẩn bị vật liệu (màu vẽ, giấy báo…).
Quản trò sẽ chia mọi người ra làm nhiều nhóm (mỗi nhóm chừng 10 người).

Luật Chơi:
1/ Hoá trang một bạn trong nhóm thành Con Bò Vàng trong vòng 5 phút.
2/ Sau khi hoá trang xong, mọi người reo hò và ca hát, nhảy múa xung quanh con bò vàng.

Chấm điểm theo tiêu chí sau:
1/ Đội nào hoá trang xấu nhất, hát ca, nhảy múa …”bèo” nhất thì chiến thắng vì đã thể hiện lòng trung thành với Chúa (không thờ lại bò vàng)
2/ Đội nào hoá trang đẹp nhất, nhảy múa hay nhất thì đương nhiên thua vì đã …xa cách Chúa (trò chơi mà).

Kết luận: Sống theo Chúa dù trong mọi hoàn cảnh, không nên nghe theo lời ngọt ngào của thế gian, …của quản trò

34- Tôi Thương

Ý Nghĩa:
Trò chơi nhằm tạo tình thân và áp dụng với những người rất thân. Tránh không nên dùng từ quá nhạy cảm:

Luật Chơi:
Quản trò: tôi thương, tôi thương
Tất cả: Thương ai, thương ai?
Quản trò: Thương Tâm tương tư.
Tâm: tôi thương, tôi thương
Tất cả: Thương ai, thương ai?
Tâm: Thương Dung dịu dàng
Dung: tôi thương, tôi thương
Tất cả: Thương ai, thương ai?
Dung: thương …..
Tên người được thương: phải vần và đi trước với 2 tĩnh từ phía sau đó: Dung dịu dàng, Thảo tha thiết, Ngọc ngây ngô, …Trò chơi sẽ tiếp tục đến khi ai đó bí quá, không biết thương ai. ( Xem như bị thua, sẽ bị phạt)

Tiếp tục trò chơi để tiếp tục vui hoặc tìm người thua cuộc!
 

SỔ TAY TRÒ CHƠI CƠ ĐỐC - Tin Lành Việt-Hàn (2008)
"Trò Chơi Cơ Đốc" - vpcgg.org


SỔ TAY
TRÒ CHƠI
CƠ ĐỐC

Tin Lành Việt-Hàn
-2008-
God-bless-you-001s