Liên hiệp Tin Lành Thế giới (World Evangelical Alliance – WEA) được thành lập năm 1951 bởi các tín hữu từ 21 quốc gia, với mục tiêu kiến tạo sự hợp tác toàn cầu cho cộng đồng Tin Lành. Tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội cũng là một đặc điểm của người Tin Lành hiện đại, họ nhận ra rằng thái độ co cụm để bảo vệ sự tinh tuyền của đức tin và chủ trương thỏa hiệp để hội nhập đều không thích hợp, và họ chọn con đường, theo quan điểm của họ, đã được soi sáng trong Kinh Thánh, "ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian". Sự lựa chọn này được thể hiện tích cực trong các đề án xoá nạn mù chữ, nhận con nuôi, ngân hàng thực phẩm, các trung tâm chăm sóc trẻ em cũng như các cuộc vận động chống phá thai và chống việc hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính.

Liên hiệp Tin Lành Thế giới (World Evangelical Alliance – WEA)) là một mạng lưới các giáo hội có mặt trên 127 quốc gia, tại mỗi nước đều có liên hiệp Tin Lành cấp quốc gia, với hơn 100 tổ chức quốc tế cùng nhau hội hiệp để lập nên một thiết chế toàn cầu, một tiếng nói và diễn đàn cho hơn 420 triệu tín hữu Tin Lành.

Hoa Kỳ

250px-CrystalCathedral

Crystal Cathedral do Mục sư Robert Schuller quản nhiệm là hình ảnh tiêu biểu cho một Liên Hiệp lớn mạnh.

* Nhóm Nghiên cứu Barna chuyên thực hiện các cuộc khảo sát trong cộng đồng Cơ Đốc giáo tại Hoa Kỳ, trong năm 2004 đã phổ biến 9 câu hỏi nhằm xác định xem người trả lời có thật sự chấp nhận quan điểm thần học của trào lưu Tin Lành hay không. Bảy trong số các câu hỏi này là:

  1. Bạn có phải là tín hữu Cơ Đốc đã được tái sinh?
  2. Đức tin là yếu tố rất quan trọng trong cuộc đời bạn?
  3. Bạn có tin vào trách nhiệm của mỗi cá nhân phải chia sẻ niềm tin tôn giáo của mình vào Chúa Jesus Christ với những người không phải tín hữu Cơ Đốc?
  4. Bạn có tin vào sự hiện hữu của Satan?
  5. Bạn có tin rằng sự cứu rỗi để được hưởng sự sống đời đời là chỉ có được bởi ân điển, không phải bởi công đức?
  6. Bạn có tin Chúa Jesus Christ không hề phạm tội trong những năm Ngài sống trên thế gian?
  7. Bạn có tin Thiên Chúa là Đấng Toàn Tri, Toàn Năng, là Thần, là Đấng tạo dựng vũ trụ và Ngài đang tể trị?

* Nhiều người xem đây là những tiêu chí thẩm định đức tin của  Cơ Đốc Nhân  thuộc trào lưu Tin Lành. Theo các cuộc khảo sát của Viện Gallup, năm 1976 có 34% người Mỹ nhận mình là  Cơ Đốc Nhân. Tỷ lệ này là 33% trong hai năm 19871988 (thời điểm bùng nổ những vụ tai tiếng liên quan đến các nhà thuyết giáo Ngũ Tuần). Đến năm 1998 tăng lên 47%. Con số này trong năm 20002001 lần lượt là 45% và 40%. Dựa trên những kết quả khảo sát kéo dài trong nhiều năm, Viện Gallup ước tính có gần 49% dân số Hoa Kỳ nhận mình là  Cơ Đốc Nhân.

 

Ban Sưu Tầm 08/2013 (vpcgg.org)