Hiển thị # 
# Tên Chức vụ Số điện thoại Điện thoại di động Fax
1 Mục sư Quản nhiệm Đặng Ngọc Hương Tổng Biên Tập (714) 638-4422 (714) 588-1738
2 Ko Lưu Bạch Tuyết Ban Biên Tập (714) 638-4422
3 Dương Hoàng Minh Ban Biên Tập (714) 638-4422
4 Trần Mạnh Đức Ban Biên Tập (714) 638-4422
5 Nguyễn Thanh Hùng Ban Biên Tập (714) 638-4422
6 Trần Mạnh Hùng Phó Biên Tập (714) 638-4422 (714) 653-0942
7 An Trần Administrator (714) 638-4422
8 Ban Chấp Hành & Trưởng Các Ban Nghành năm 2017