Hiển thị # 
# Tên Chức vụ Số điện thoại Điện thoại di động Fax
1 Mục sư Quản nhiệm Đặng Ngọc Hương Tổng Biên Tập (714) 638-4422 (714) 588-1738
2 Mục sư Anh Ngữ Pia Mabini Ban Biên Tập (714) 638-4422 (562) 686-6184
3 Ban Chấp Hành & Trưởng Các Ban Nghành năm 2018
4 Ko Lưu Bạch Tuyết Ban Biên Tập (714) 638-4422
5 Dương Hoàng Minh Ban Biên Tập (714) 638-4422
6 Trần Mạnh Hùng Phó Biên Tập (714) 638-4422 (714) 653-0942
7 An Trần Administrator (714) 638-4422